waarneming

Sint-Pieterskerk

archeologisch element
ID
105353
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/105353

Beschrijving

Het is niet duidelijk of dit de oude kerk waarvan sprake is, op dezelfde plaats als de huidige kerk (aangeduid op kaart) ligt. Voor de huidige kerk zie DIBE 13996. Evaluatie: concentratie toevalsvondsten materiaal uit de Romeinse periode: o.a. aardewerk en dakpannen Opmerkingen: locatie 'oude kerk'= juiste kerk? Bewaringstoestand: onbekend/onbepaald

Auteurs :  Jacobs, Bart
Datum  : 01-11-2000

Archeologische Objecten

Datering: Romeinse tijd
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Gebeurtenis:
 • Toevalsvondsten Rumst
  • Bron: Sevenants W. 1987: Een archeologische inventaris van de kaarten N.G.I. 23/3-4, 23/7-8 en 31/3-4. Nota's ten behoeve van een streekbeschrijving (lic.thesis), p. 260.
   Literatuur (1987)
  • C.K.:Sevenants:1987a
  • Bron: Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria VI, p. 154.
   Literatuur (1965)
  • C.K.:Bauwens:1965b
  • Bron: Archief IAP
   Archief (2004)
 • Toevalsvondsten Rumst
  • Bron: Stroobant L. (1936) Rumst van romeinse nederzetting tot nijverheidsgemeente, p. 6.
   Literatuur (1936)

Beschrijving:
dakpannen en aardewerk, bronzen beeldje, munt van Hadrianus.
Herbruik van Romeins materiaal werd vastgesteld n de funderingen en de toren.


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Parochiekerk Sint-Pieter

 • Is gerelateerd aan
  Vicus van Rumst


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Pieterskerk [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/105353 (Geraadpleegd op 24-06-2021)