waarneming

Bos van Aa

archeologisch element
ID
1462
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/1462

Beschrijving

In de vallei van de Zenne gelegen, op een kleine verhevenheid tussen de Aabeek en de Laarbeek. Door de ontzandingen is er door het kwartaire dek tot op het tertiair gegaan. Het gaat hier wellicht om twee verschillende vindplaatsen.

Auteurs :  Cousserier, Katrien
Datum  :

Archeologische Objecten

Datering: middenpaleolithicum
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Stijl: mousteriaan
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:
 • Erfgoedonderzoek
  • Bron: Driesen, P. 2009: Bureaustudie i.k.v. de aanleg van de DN 1000 aardgasvervoerleiding VTN2 in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. Studie uitgevoerd in opdracht van Fluxys nv., 31-33
   Literatuur ()
  • C.K.:Driesen:2009ae
 • Toevalsvondsten Zemst
  • Bron: Ryssaert C. 2004: Het Midden-Paleolithicum in Vlaams-Brabant. Neanderthalers aan de rand van de Vlaamse Vallei, Archeologie 2004: Provinciale infodag. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant, 15-18
   Literatuur ()
  • C.K.:Ryssaert:2004a
  • Bron: Van Peer, P. 1989: Het midden-paleolithicum in het oostelijk deel van de Vlaamse Vallei, Notae Praehistoricae 9, 7-9.
   Literatuur ()
  • C.K.:VanPeer:1989aa
 • Toevalsvondsten Zemst
  • Bron: Van Peer Ph. en Smith R. 1990: Zemst "Bos van Aa": un site du paléolithique moyen de la partie orientale de la vallée flamande, Helinium 30/2, 157-171.
   Literatuur ()
  • C.K.:VanPeer:1990aa
 • Erfgoedonderzoek Zemst
  • Bron: Cremers, S. 1998: Een onderzoek naar het voorkomen van de moustierspitsen in het West-Europees Midden-Paleolithicum, onuitgegeven Licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven, 30-31
   Literatuur ()
  • C.K.:Cremers:1998aa
Afmetingenset: ()
Aantal 28 st

Beschrijving:
Verschillende concentraties aan artefacten, gevonden bij verschillende fasen van ontzandingen. Alle artefacten werden ex- situ gevonden, bij controle van de sedimenten tijdens het transport. De artefacten zouden afkomstig zijn uit rivierlagen, dicht aan de basis van de exploitatie. De artefacten zijn vers en vertonen geen sporen van vorstinwerking.
In totaal gaat het om slechts 28 artefacten.
silex-ftaniet-zandsteen-klopper in bitumen (uit zuidelijk Engeland)
Aan de hand van de stratigrafische gegevens, aan de basis van de kwartaire sedimenten, impliceert dat ze te dateren zijn in het Eem of begin Weichsel.

Archeologische Objecten

Datering: middenpaleolithicum
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Stijl: mousteriaan
Materiaal: biologisch materiaal
Gebeurtenis:
 • Erfgoedonderzoek
  • Bron: Driesen, P. 2009: Bureaustudie i.k.v. de aanleg van de DN 1000 aardgasvervoerleiding VTN2 in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. Studie uitgevoerd in opdracht van Fluxys nv., 31-33
   Literatuur ()
  • C.K.:Driesen:2009ae
 • Toevalsvondsten Zemst
  • Bron: Ryssaert C. 2004: Het Midden-Paleolithicum in Vlaams-Brabant. Neanderthalers aan de rand van de Vlaamse Vallei, Archeologie 2004: Provinciale infodag. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant, 15-18
   Literatuur ()
  • C.K.:Ryssaert:2004a
  • Bron: Van Peer, P. 1989: Het midden-paleolithicum in het oostelijk deel van de Vlaamse Vallei, Notae Praehistoricae 9, 7-9.
   Literatuur ()
  • C.K.:VanPeer:1989aa
 • Toevalsvondsten Zemst
  • Bron: Van Peer Ph. en Smith R. 1990: Zemst "Bos van Aa": un site du paléolithique moyen de la partie orientale de la vallée flamande, Helinium 30/2, 157-171.
   Literatuur ()
  • C.K.:VanPeer:1990aa
 • Erfgoedonderzoek Zemst
  • Bron: Cremers, S. 1998: Een onderzoek naar het voorkomen van de moustierspitsen in het West-Europees Midden-Paleolithicum, onuitgegeven Licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven, 30-31
   Literatuur ()
  • C.K.:Cremers:1998aa

Beschrijving:
basaal gedeelte van een rendiergewei dat sporen van bewerking vertoont
Aan de hand van de stratigrafische gegevens, aan de basis van de kwartaire sedimenten, impliceert dat ze te dateren zijn in het Eem of begin Weichsel.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bos van Aa [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/1462 (Geraadpleegd op )