waarneming

Kapellestraat

archeologisch element
ID
150621
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/150621

Beschrijving

Bij het proefonderzoek is op het achterste deel van het terrein een archeologisch spoor aangetroffen. Het spoor zit op een diepte van ca. 40cm. Het pleistoceen zand komt daar op een diepte van 50cm voor. De interpretatie van het spoor is niet zeker: grijsbruine kleur, onduidelijke aflijning, verplaatst geel zand, maar er zit veel aardewerk in en ook redelijk wat houtskool. Het aardewerk blijkt terug te gaan tot de Merovingische en/of Karolingische periode. Misschien gaat het om de opvulling van een depressie, of een waterput, … ? Een klein vervolgonderzoek is aangewezen. In de andere proefsleuven zijn geen archeologische sporen aangetroffen. Wel is er redelijk wat verstoring van de bodem aangetroffen.

Bij het vervolgonderzoek werd ter hoogte van het waargenomen spoor een vlak opengelegd van circa 10 op 5 m. Het ‘spoor’ werd dadelijk aangetroffen maar opnieuw was de aflijning in het horizontaal vlak niet duidelijk. De aanwezige verstoringen (vooral ten zuiden van het ‘spoor’) maakten het nog moeilijker om een duidelijk beeld te krijgen.

In het westen tekende er zich een eerder grijze vlek af die naar het oosten toe geleidelijk overging in een bruine vlek met houtskoolspikkels. Over het geheel werd een coupe geplaatst maar die bracht ook niet veel meer duidelijkheid. Bij het uitdiepen van het spoor bleek dit eerder natuurlijke vertakkingen te vertonen. Alles lijkt er dus op te wijzen dat we hier met een natuurlijk fenomeen hebben te maken. Rondom werden geen sporen meer aangetroffen die archeologisch relevant bleken te zijn.


Auteurs: Van Besien, Elisabeth
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Middeleeuwen

Datering: Karolingische periode, Merovingische periode
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kapellestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/150621 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.