waarneming

Sigmazone 'Het Zwijn'

archeologisch element
ID
151190
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/151190

Beschrijving

Het verkennend onderzoek leverde op verschillende plaatsen lithische artefacten op.


Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Lithisch materiaal prehistorie

Datering: mesolithicum
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: lithisch materiaal, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In zone ZWA-B-C werden enkele vuursteenartefacten (afslagfragment, brokstuk, chips) aangetroffen.

In zone ZWD-E: werden 14 vuursteenvondsten aangetroffen (chips, microklingfragment, distaal fragment, werktuigfragment, kerfresten) en 2 vondsten uit ftaniet. Enkele zwaarverbrande artefacten lijken te wijzen op de aanwezigheid van haarden.
Kerfresten wijzen op een datering in het mesolithicum (microlietenproductie).

Postmiddeleeuwse vondsten

Datering: nieuwe tijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Intrusief materiaal: baksteenfragmenten, enkele aardewerkfragmenten (steengoed, porselein), glasscherven.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sigmazone 'Het Zwijn' [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/151190 (Geraadpleegd op )