waarneming

Bergenmeersen Zone D

archeologisch element
ID
159096
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/159096

Beschrijving

Gelegen op kronkelwaardrug

Auteurs :  Mortier, Sophie
Datum  : 22-03-2012

Archeologische Objecten

Datering: steentijd
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:
 • Booronderzoek Wichelen
  • Bron: Bogemans F. e.a. 2009, Paleolandschappelijk, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan. Sigmacluster Kalkense Meersen, zone Bergenmeersen en Paardenweide, VIOE, Brussel.
   Literatuur (2009)
  • C.K.:Bogemans:2009ae

Beschrijving:
14 vuursteenartefacten waarvan 1 verbrand. De lage densiteit aan vondsten wijst waarschijnlijk op een kortstondige menselijke aanwezigheid.
mogelijk neolithicum

Archeologische Objecten

Datering: steentijd
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: biologisch materiaal
Gebeurtenis:
 • Booronderzoek Wichelen
  • Bron: Bogemans F. e.a. 2009, Paleolandschappelijk, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan. Sigmacluster Kalkense Meersen, zone Bergenmeersen en Paardenweide, VIOE, Brussel.
   Literatuur (2009)
  • C.K.:Bogemans:2009ae

Beschrijving:
40-tal houtskoolfragmenten en enkele fragmenten verbrand en onverbrand bot
mogelijk neolithicum

Archeologische Objecten

Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: biologisch materiaal
Gebeurtenis:
 • Booronderzoek Wichelen
  • Bron: Bogemans F. e.a. 2009, Paleolandschappelijk, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan. Sigmacluster Kalkense Meersen, zone Bergenmeersen en Paardenweide, VIOE, Brussel.
   Literatuur (2009)
  • C.K.:Bogemans:2009ae

Beschrijving:
zaden, schelpen, ongedetermineerde macroresten


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Prehistorische site Bergenmeersen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bergenmeersen Zone D [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/159096 (Geraadpleegd op 23-06-2021)