waarneming

Bazel Sluis

archeologisch element
ID: 159228   URI: https://id.erfgoed.net/waarnemingen/159228

Beschrijving

Sluis 5 in het Gecontroleerd Overstromingsgebied 'Kruibeke-Bazel-Rupelmonde'

Auteurs :  Mortier, Sophie
Datum  : 26-04-2012

Combinatie

Datering: finaalmesolithicum
Thema: https://id.erfgoed.net/themas/17283
Gebeurtenis:
 • Archeologische opgravingen Kruibeke (archeologische opgravingen: 2011)
  • Bron: Perdaen Y., Sergant J., Meylemans E., Storme A., Deforce K., Bastiaens J., Debruyne S., Ervynck A., Langohr R., Lentacker A., Haneca, Elien De Rang, Crombé Ph.2011, Noodonderzoek van een wetland site in Bazel-Sluis (Kruibeke, Oost-Vlaanderen, B.): een nieuwe kijk op de neolithisatie in Vlaanderen, in: Notae Praehistoricae 31, pp. 31-45
   • Type: literatuur
   • Datum: 2011
   • Toelichting: C.K.:Perdaen:2011ac
  • Bron: Crombé Ph., Sergant J., Perdaen Y., Meylemans E., Deforce K.: Neolithic pottery finds at the wetland site of Bazel-Kruibeke (prov. Oost-Vlaanderen/B). Evidence of long- distance forager-farmer contact during the late 6th and 5th millennium cal BC in the Rhine-Meuse-Scheldt area, Archäologisches Korrespondenzblatt 45, 1, 21-39.
  • Bron: Meylemans E., Perdaen Y., Sergant J., Bastiaens J., Crombé Ph., Debruyne S., Deforce K., Du Rang E., Ervynck A., Lentacker A., Storme A., Van Neer W. 2016: Archeologische opgraving van een midden-mesolithische tot midden- neolithische vindplaats te 'Bazel-Sluis 5' (gemeente Kruibeke, provincie Oost-Vlaanderen), Onderzoeksrapport 40, Brussel.

Beschrijving:
op de grens tussen fluviatiele afzettingen en onderliggend veen zijn sporen van trampling (verstoring van de sedimenten door betreding door dieren) aangetroffen
Vooral de finaalmesolithische - vroegneolithische bewoningsfasen zijn goed vertegenwoordigd.
vroegmesolithicum - middenneolithicum

Combinatie

Datering: finaalmesolithicum
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: aardewerk
Thema: https://id.erfgoed.net/themas/17283
Gebeurtenis:
 • Archeologische opgravingen Kruibeke (archeologische opgravingen: 2011)
  • Bron: Perdaen Y., Sergant J., Meylemans E., Storme A., Deforce K., Bastiaens J., Debruyne S., Ervynck A., Langohr R., Lentacker A., Haneca, Elien De Rang, Crombé Ph.2011, Noodonderzoek van een wetland site in Bazel-Sluis (Kruibeke, Oost-Vlaanderen, B.): een nieuwe kijk op de neolithisatie in Vlaanderen, in: Notae Praehistoricae 31, pp. 31-45
   • Type: literatuur
   • Datum: 2011
   • Toelichting: C.K.:Perdaen:2011ac
  • Bron: Crombé Ph., Sergant J., Perdaen Y., Meylemans E., Deforce K.: Neolithic pottery finds at the wetland site of Bazel-Kruibeke (prov. Oost-Vlaanderen/B). Evidence of long- distance forager-farmer contact during the late 6th and 5th millennium cal BC in the Rhine-Meuse-Scheldt area, Archäologisches Korrespondenzblatt 45, 1, 21-39.
  • Bron: Meylemans E., Perdaen Y., Sergant J., Bastiaens J., Crombé Ph., Debruyne S., Deforce K., Du Rang E., Ervynck A., Lentacker A., Storme A., Van Neer W. 2016: Archeologische opgraving van een midden-mesolithische tot midden- neolithische vindplaats te 'Bazel-Sluis 5' (gemeente Kruibeke, provincie Oost-Vlaanderen), Onderzoeksrapport 40, Brussel.

Beschrijving:
vele 100-den tot 1000-den aardewerkfragmenten werden aangetroffen verspreid over de flank van de zandrug. Er is echter geen duidelijke clustering merkbaar.
2 groepen aardewerk te onderscheiden: soort met chamoote- en plantaardige verschraling (gelijkenis met Swifterbantaardewerk) en een soort met verbrande vuursteen als verschraler (gelijkenis met Michelsbergaardewerk). Enkele losse scherven hebben bot/schelpverschraling, enkele kunnen met zekerheid aan de late Bandkeramiek toegeschreven worden, maar vermoedelijk zijn ook andere vroegneolithische aardewerktradities uit de leemstreek en de zandstreek vertegenwoordigd.
Vooral de finaalmesolithische - vroegneolithische bewoningsfasen zijn goed vertegenwoordigd.
vroegmesolithicum - middenneolithicum

Combinatie

Datering: finaalmesolithicum
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: lithisch materiaal
Thema: https://id.erfgoed.net/themas/17283
Gebeurtenis:
 • Archeologische opgravingen Kruibeke (archeologische opgravingen: 2011)
  • Bron: Perdaen Y., Sergant J., Meylemans E., Storme A., Deforce K., Bastiaens J., Debruyne S., Ervynck A., Langohr R., Lentacker A., Haneca, Elien De Rang, Crombé Ph.2011, Noodonderzoek van een wetland site in Bazel-Sluis (Kruibeke, Oost-Vlaanderen, B.): een nieuwe kijk op de neolithisatie in Vlaanderen, in: Notae Praehistoricae 31, pp. 31-45
   • Type: literatuur
   • Datum: 2011
   • Toelichting: C.K.:Perdaen:2011ac
  • Bron: Crombé Ph., Sergant J., Perdaen Y., Meylemans E., Deforce K.: Neolithic pottery finds at the wetland site of Bazel-Kruibeke (prov. Oost-Vlaanderen/B). Evidence of long- distance forager-farmer contact during the late 6th and 5th millennium cal BC in the Rhine-Meuse-Scheldt area, Archäologisches Korrespondenzblatt 45, 1, 21-39.
  • Bron: Meylemans E., Perdaen Y., Sergant J., Bastiaens J., Crombé Ph., Debruyne S., Deforce K., Du Rang E., Ervynck A., Lentacker A., Storme A., Van Neer W. 2016: Archeologische opgraving van een midden-mesolithische tot midden- neolithische vindplaats te 'Bazel-Sluis 5' (gemeente Kruibeke, provincie Oost-Vlaanderen), Onderzoeksrapport 40, Brussel.

Beschrijving:
1000-den artefacten, vnl. vervaardigd uit vuursteen, maar ook uit kwartsiet van Wommersom, kwartiset van Tienen en uit nog onbekende gesteentesoorten (zandsteen?). Onder de werktuigen bevinden zich opvallend veel geretoucheerde afslagen en klingen, gevolgd door eenvoudige schrabbertypes.
Ook binnen het lithisch materiaal konden geen echte concentraties afgelijnd worden; het gaat eerder om een continue verspreiding.
Vooral de finaalmesolithische - vroegneolithische bewoningsfasen zijn goed vertegenwoordigd.
vroegmesolithicum - middenneolithicum

Combinatie

Datering: middenneolithicum
Typologie: archeologische objecten
Thema: https://id.erfgoed.net/themas/17283
Gebeurtenis:
 • Archeologische opgravingen Kruibeke (archeologische opgravingen: 2011)
  • Bron: Perdaen Y., Sergant J., Meylemans E., Storme A., Deforce K., Bastiaens J., Debruyne S., Ervynck A., Langohr R., Lentacker A., Haneca, Elien De Rang, Crombé Ph.2011, Noodonderzoek van een wetland site in Bazel-Sluis (Kruibeke, Oost-Vlaanderen, B.): een nieuwe kijk op de neolithisatie in Vlaanderen, in: Notae Praehistoricae 31, pp. 31-45
   • Type: literatuur
   • Datum: 2011
   • Toelichting: C.K.:Perdaen:2011ac
  • Bron: Crombé Ph., Sergant J., Perdaen Y., Meylemans E., Deforce K.: Neolithic pottery finds at the wetland site of Bazel-Kruibeke (prov. Oost-Vlaanderen/B). Evidence of long- distance forager-farmer contact during the late 6th and 5th millennium cal BC in the Rhine-Meuse-Scheldt area, Archäologisches Korrespondenzblatt 45, 1, 21-39.
  • Bron: Meylemans E., Perdaen Y., Sergant J., Bastiaens J., Crombé Ph., Debruyne S., Deforce K., Du Rang E., Ervynck A., Lentacker A., Storme A., Van Neer W. 2016: Archeologische opgraving van een midden-mesolithische tot midden- neolithische vindplaats te 'Bazel-Sluis 5' (gemeente Kruibeke, provincie Oost-Vlaanderen), Onderzoeksrapport 40, Brussel.

Beschrijving:
aardewerk, vuursteen en botmateriaal. Het aardewerk en de vuursteen wijzen op de Michelsbergcultuur. Een groot aantal dierenbeenderen (o.a. rund, varken). 14C dateringen op het bot wijzen op aanwezigheid omstreeks 3800 cal. BC.

Combinatie

Datering: middenmesolithicum
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: lithisch materiaal
Thema: https://id.erfgoed.net/themas/17283
Gebeurtenis:
 • Archeologische opgravingen Kruibeke (archeologische opgravingen: 2011)
  • Bron: Perdaen Y., Sergant J., Meylemans E., Storme A., Deforce K., Bastiaens J., Debruyne S., Ervynck A., Langohr R., Lentacker A., Haneca, Elien De Rang, Crombé Ph.2011, Noodonderzoek van een wetland site in Bazel-Sluis (Kruibeke, Oost-Vlaanderen, B.): een nieuwe kijk op de neolithisatie in Vlaanderen, in: Notae Praehistoricae 31, pp. 31-45
   • Type: literatuur
   • Datum: 2011
   • Toelichting: C.K.:Perdaen:2011ac
  • Bron: Crombé Ph., Sergant J., Perdaen Y., Meylemans E., Deforce K.: Neolithic pottery finds at the wetland site of Bazel-Kruibeke (prov. Oost-Vlaanderen/B). Evidence of long- distance forager-farmer contact during the late 6th and 5th millennium cal BC in the Rhine-Meuse-Scheldt area, Archäologisches Korrespondenzblatt 45, 1, 21-39.
  • Bron: Meylemans E., Perdaen Y., Sergant J., Bastiaens J., Crombé Ph., Debruyne S., Deforce K., Du Rang E., Ervynck A., Lentacker A., Storme A., Van Neer W. 2016: Archeologische opgraving van een midden-mesolithische tot midden- neolithische vindplaats te 'Bazel-Sluis 5' (gemeente Kruibeke, provincie Oost-Vlaanderen), Onderzoeksrapport 40, Brussel.

Beschrijving:
Kleine 'bijmenging' en concentraties die wijzen op aanwezigheid in het midden-mesolithicum, o.a. spitsjes met afgestompte boord.

bot en hertshoorn

Datering: finaalmesolithicum
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: organisch materiaal
Thema: https://id.erfgoed.net/themas/17283
Gebeurtenis:
 • Archeologische opgravingen Kruibeke (archeologische opgravingen: 2011)
  • Bron: Perdaen Y., Sergant J., Meylemans E., Storme A., Deforce K., Bastiaens J., Debruyne S., Ervynck A., Langohr R., Lentacker A., Haneca, Elien De Rang, Crombé Ph.2011, Noodonderzoek van een wetland site in Bazel-Sluis (Kruibeke, Oost-Vlaanderen, B.): een nieuwe kijk op de neolithisatie in Vlaanderen, in: Notae Praehistoricae 31, pp. 31-45
   • Type: literatuur
   • Datum: 2011
   • Toelichting: C.K.:Perdaen:2011ac
  • Bron: Crombé Ph., Sergant J., Perdaen Y., Meylemans E., Deforce K.: Neolithic pottery finds at the wetland site of Bazel-Kruibeke (prov. Oost-Vlaanderen/B). Evidence of long- distance forager-farmer contact during the late 6th and 5th millennium cal BC in the Rhine-Meuse-Scheldt area, Archäologisches Korrespondenzblatt 45, 1, 21-39.
  • Bron: Meylemans E., Perdaen Y., Sergant J., Bastiaens J., Crombé Ph., Debruyne S., Deforce K., Du Rang E., Ervynck A., Lentacker A., Storme A., Van Neer W. 2016: Archeologische opgraving van een midden-mesolithische tot midden- neolithische vindplaats te 'Bazel-Sluis 5' (gemeente Kruibeke, provincie Oost-Vlaanderen), Onderzoeksrapport 40, Brussel.

Beschrijving:
dierlijke resten, zowel verbrand (vooral bovenaan de zandrug)als niet-verbrand. In de contactzone met veen of kleiige depressies kwamen grote stukken slecht bewaard onverbrand bot en tanden tevoorschijn. Onderaan de helling op de oever van de Schelde is de bewaring beter; hier werd onverbrand bot en gewei gevonden (100-den fragmenten, zowel groot als klein)
Vooral de finaalmesolithische - vroegneolithische bewoningsfasen zijn goed vertegenwoordigd.
vroegmesolithicum - middenneolithicum

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Bazel Sluis [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/159228 (Geraadpleegd op 26-09-2020)