waarneming

Groeve Maes

archeologisch element
ID
159412
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/159412

Beschrijving

In de zandwinningsputten "Maes" te Uitbergen

Auteurs: Mortier, Sophie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Artefacten

Datering: middenpaleolithicum
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: lithisch materiaal, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
"pointe à face plane" in jasper, boordschrabber, afslag met retouches, afslag, lange afslag of kernrandkling, mes.

Pleistocene fauna

Datering: middenpaleolithicum
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: biologisch materiaal
Gebeurtenis:
 • Vondsten bij zandontginning 'Groeve Maes'
  • Bron: CROMBE P.. & VAN DER HAEGHEN G. 1994,:Inventaris van de Midden-Paleolithische vindplaatsen in Noordwestelijk België, in: Het Midden-Paleolithicum in Noordwestelijk België. Archeologische Inventaris Vlaanderen, Buitengewone Reeks 3, 103-130
   Literatuur ()
  • C.K.:Crombé:1994ad
  • Bron: GERMONPRÉ M. & ERVYNCK A. 1988: Pleistocene zoogdierresten te Uitbergen (OostVlaanderen, België), Cranium 5, 1, 5-7.
   Literatuur ()

Beschrijving:
Er werden door Germonpré en Ervynck (1988) vier groepen onderscheiden. Een eerste en vermoedelijk oudste groep, bevat resten van een interglaciale fauna zoals oerrund, edelhert, ree, neushoorn, paard en bever die naar alle waarschijnlijkheid kan worden toegewezen aan het Eemiaan. De resten uit een tweede en derde groep bestaan daarentegen uit een glaciale fauna (met o.a. wolharige mammoet, wolharige neushoorn, paard, oerrund of bison, reuzenhert en edelhert) die aan het Weichseliaan, de Laatste IJstijd, wordt toegeschreven. Daar waar de samenstelling van de tweede groep echter nog wijst op niet al te extreme klimatologische condities, getuigt die van de derde, jongere groep van extremere, koudere omstandigheden. De vierde en jongste groep die wordt onderscheiden, bestaat daarentegen opnieuw uit soorten die kenmerkend zijn voor gematigde
klimatologische omstandigheden. Mogelijk dateren deze uit het Atlanticum (9220 – 5660 BP), eventueel met een bijmenging van materiaal met een Middeleeuwse oorsprong


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Groeve Maes [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/159412 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.