waarneming

Molse Nete Kristalpark

archeologisch element
ID
162467
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/162467

Beschrijving

Prehistorisch sitecomplex waarvan in deze campagne (2012) 11 concentraties in 2 verschillende zones werden opgegraven.

De zone van het industrieterrein Kristalpark wordt uitgebreid door de stad Lommel.


Auteurs :  Cousserier, Katrien
Datum  :

Prehistorische artefacten

Datering: finaalpaleolithicum, mesolithicum
Typologie: archeologische objecten, kampplaatsen
Materiaal: kwartsiet van Wommersom, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal werden 3609 artefacten aangetroffen, verspreid over de vijf opgravingsputten. Er konden grosso modo 11 concentraties onderscheiden worden die zich allemaal in de bovenste horizonten van de holocen Podzol bodem bevonden. In deze zone werden geen indicaties voor een bedekte paleobodem aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Molse Nete Kristalpark [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/162467 (Geraadpleegd op )