waarneming

Zonnebloemweg

archeologisch element
ID
165810
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/165810

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanleg van de A11 werd in 2013 een archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Hierbij werd aanvankelijk archeologisch materiaal uit de Romeinse tijd gevonden. Verder onderzoek toonde aan dat er ook heel wat lithisch materiaal in de boorkernen aanwezig was. Er volgde een opgraving.


Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Lithisch materiaal prehistorie

Datering: finaalpaleolithicum, mesolithicum
Typologie: archeologische indicaties, basiskampen, vondstenconcentraties, werktuigen
Context: dekzandruggen, paleobodems
Materiaal: kwartsiet van Wommersom, lithisch materiaal, vuursteen
Thema: Sites en sitecomplexen uit het finaalpaleolithicum en mesolithicum
Gebeurtenis:
 • Lithische analyse - Zonnebloemweg
  • Bron: NOENS G., VERWERFT D., MIKKELSEN J., SERGANT J., VAN BAELEN A.; The Mesolithic in and around the city of Bruges. New lithic data from the excavated sites of Dudzele-Zonnebloemweg, Koolkerke-Arendstraat and Sint-Michels-BarriĆØrestraat (Brugge, West Flanders, BE). Notae Praehistoricae, 38, 169-190.
   Literatuur ()
 • Opgraving Zonnebloemweg
  • Bron: VERWERFT D., HINSCH J., HILLEWAERT B., LAMBRACHT G., ROELENS F., HUYGHE J., DECRAEMER S.: Steentijd onder de polderklei. Archeologisch onderzoek van prehistorische resten in de oostelijke kustvlakte. De Grote Rede, 45, 15-23.
   Literatuur ()
 • Booronderzoek Brugge
  • Bron: Verwerft D., Lambrecht G., Mikkelsen, J.H., Decraemer S., Hillewaert B., Allemeersch L. 2013: Archeologisch vooronderzoek A11. Deel IV. Archeologische Boringen, Brugge.
   Literatuur ()
  • ck: verwerft:2013ab

Beschrijving:
Tijdens een boorcampagne in 2013 kwamen een aantal lithische artefacten aan het licht. Deze bevonden zich onder de veenlaag en podzolbodem van de Romeinse site. Na een intensief geofysisch onderzoek werd overgegaan tot een vlakdekkende archeologische opgraving.
Reeds tijdens de opschaving van het pleistocene zand kwamen silex artefacten aan het licht komen.
De silex artefacten wijzen op een tijdelijk kampement van een kleine groep jagers-verzamelaars. Het bevestigt de aanwezigheid van de prehistorische mens in de oostelijke kustvlakte.

Romeinse briquetage

Datering: Romeinse tijd
Typologie: vaatwerk, zoutwinning
Context: dekzandruggen, paleobodems, podzols, , veenafzettingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:
 • Booronderzoek Brugge
  • Bron: Verwerft D., Lambrecht G., Mikkelsen, J.H., Decraemer S., Hillewaert B., Allemeersch L. 2013: Archeologisch vooronderzoek A11. Deel IV. Archeologische Boringen, Brugge.
   Literatuur ()
  • ck: verwerft:2013ab

Beschrijving:
Briquetage materiaal, dat opgeboord werd van uit een 20 tot 40 cm dikke laag klei, vermoedelijk een Romeins loopniveau.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Zonnebloemweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/165810 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.