waarneming

Kasteel van Horst

archeologisch element
ID
1873
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/1873

Beschrijving

Tijdens het onderzoek in het verleden werd informatie bekomen van de slottoren uit 13de-14de eeuw (oudste kern van het kasteel, onder de huidige donjon), woon-en bijgebouwen uit de 16de-17de eeuw omgeven door een vijver, nu recreatiezone, alsook van de aula en kapel uit de 17de eeuw. Daarnaast werd inzicht bekomen over de verdwenen oostelijk vleugel: fundering in ijzerzandsteenblokken in een onregelmatig verband samengebracht met kalkmortel en brokken en zandsteen (2de helft 14de eeuw) en de kasteelvleugel die het kasteel gesloten maakte (begin 15de eeuw).

Tijdens de campagne van 2021-2022 (fase 4) leverde het onderzoek van de funderingen van het kasteel bijkomende informatie op wat betreft de verschillende bouwfasen en –evoluties van de versterking. Deze gegevens vormen een aanvulling op eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek binnen het kasteeldomein en -gebouwen. Tijdens het onderzoek werd een derde (verdwenen) toren geattesteerd ter hoogte van de noordoostelijke vleugel die vermoedelijk in het midden van de 17de eeuw te dateren is. Aan de noordelijke en noordoostelijke vleugel van het kasteel werd inzicht bekomen in de funderingsopbouw. Radiokoolstof- en OSL-onderzoek van respectievelijk een houten balk en een brandlaag leverden dateringen op in de periode tweede helft 15de - begin 17de eeuw en 1200-1500. In de werkput ten westen van de huidige nog zichtbare toren werden vermoedelijk de resten van een latrine aangesneden.


Auteurs: Moens, Jan; Verspecht, An
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Brug

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: toegangsbruggen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), hout, metaal, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er is een bevestiging van de historische bronnen voor wat betreft het voorkomen van verschillende bouw- en herstellingsfasen. Hierbij werd aangetoond dat de poort en het bruggenhoofd tegen de bestaande fundering van het kasteel werden aangebouwd op een manier die niet de bedoeling had om een militair conflict te weerstaan. De fundering van het bruggenhoofd betreft gerecupereerde houten balken die mogelijk steunen op ingeheide palen. De aangebrachte natuurstenen lijken eerder gestapeld dan aangemetst tegen de bestaande fundering van de rest van het kasteel. De brug zelf is een façadebrug waarbij er nooit sprake is geweest van bogen. Constructief zijn er een aantal herstellingen en esthetische werken uitgevoerd, maar kan de algemene staat van de brug beschouwd worden als problematisch. De aanwezigheid van muurankers is geen verwacht constructie-element voor een relatief eenvoudige stenen brug. De vaststelling dat deze muurankers vervolgens zijn gebroken maakt dat de brug niet solide is. De binnenkant van de brug betreft geen volle steenstructuur maar grond. De buitenmuren van de brug staan vervolgens in het slib van de gracht op een fundering van natuurstenen zonder mortel en kunnen duidelijk te weinig weerstand bieden aan de druk van de grond binnenin het bruglichaam.

Funderingen kasteel - Fase 4

Datering: 15de eeuw, 16de eeuw, 17de eeuw, late middeleeuwen
Typologie: funderingslagen, latrines, torens
Materiaal: hout, keramisch bouwmateriaal, natuursteen
Gebeurtenis:

Grondsporen binnen het kasteel

Datering: late middeleeuwen
Typologie: bouwmaterialen, kastelen (verdedigingswerken), muurresten, vloeren
Materiaal: aardewerk, ijzerzandsteen
Gebeurtenis:

Vondsten uit slib

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: bouwmaterialen, losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), glas, leisteen, schelp, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden tijdens de slibruiming scherven aangetroffen in het slib in de zone tussen de brug en een vermoedelijke latrine in het zuidoosten. Algemeen valt op dat de scherven ceramiek eerder gefragmenteerd zijn; er werden geen (archeologisch) volledige voorwerpen aangetroffen. Algemeen kunnen de scherven in de nieuwe/nieuwste tijd gesitueerd worden (17de/18de/19de eeuw). Er zijn echter geen concrete aanwijzingen dat de vondsten effectief uit de latrine komen. Door de werkwijze (opzijduwen slib) in het water is het namelijk niet mogelijk dit concreet aan te tonen. Mogelijk zelfs zijn de vondsten van elders afkomstig en belandden ze in deze bewuste zone tussen brug, kasteel en oever omdat ze met de stroming/eerdere onderhoudswerken naar deze eerder rustige zone werden gestuwd.


Relaties

 • Is deel van
  Kasteel van Horst

 • Is deel van
  Kasteeldomein van Horst

 • Is deel van
  Valleien van de Molenbeek en Winge tussen Lubbeek en Sint-Pieters-Rode

 • Is gerelateerd aan
  Muurschilderingen kasteel van Horst


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasteel van Horst [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/1873 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.