waarneming

Najaarsweg

archeologisch element
ID
207026
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/207026

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 9908
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Gezien het isolement van de sporen en de lage vondstendichtheid is het onwaarschijnlijk dat zich op het projectgebied menselijke bewoningssporen bevinden. De greppelsegmenten behoren tot het sporenspectrum van pre- en protohistorische erven. Met name in de Late IJzertijd en Romeinse periode vormen de greppels de meest karakteristieke en best herkenbare elementen van boerderijsites. Samen met de spieker aan de andere kant van de opgravingszone duidt dit op het duidelijke landelijke karakter van dit gebied in deze vroeghistorische periode. Ook de andere sporen, de twee weliswaar verschillend daterende afvalkuiltjes, kunnen als typische off-site fenomenen worden beschouwd.


Auteurs: Pieters, Thomas
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Willaert, Ruben

Sporen Ijzertijd-Romeinse tijd

Datering: ijzertijd, Romeinse tijd
Typologie: greppels, paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vierpalige spieker.

Sporen Neolithicum-Bronstijd

Datering: bronstijd, neolithicum
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Kuil met handgevormd aardewerk en enkele fragmenten vuursteen.

Sporen Nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: afvalkuilen
Materiaal: bot, houtskool, keramisch bouwmateriaal, leem
Gebeurtenis:

Beschrijving:
afvalkuil.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Najaarsweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/207026 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.