waarneming

Lemberge

archeologisch element
ID
207272
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/207272

Beschrijving

Naar aanleiding van woonverkaveling voerde De Logi & Hoorne bvba. in 2014 archeologisch vooronderzoek uit. Op de hoger gelegen en drogere zandleemgronden centraal op het terrein werden talrijke sporen aangetroffen. Het oudste spoor – uit het laat-neolithicum tot de vroege/ midden bronstijd – is typologisch te interpreteren als de gracht van een grafheuvel met een dorsnede van 31 meter.

Ten zuidoosten daarvan bevinden zich drie mogelijke urnegraven uit de late bronstijd/ vroege ijzertijd. Ten noordoosten van de grafcirkel is een nederzettingszone uit de late ijzertijd aan het licht gekomen met kuilen en paalkuilen. Iets ten noorden is een grafveld met 10 brandrestengraven aangetroffen, met iets verderop nog drie graven. In de westelijke hoek van het terrein werd een tweede nederzettingszone herkend: paalsporen, kuilen, en een spieker, daterend uit de Romeinse tot vroegmiddeleeuwse periode.


Auteurs: Van den Dorpel, Carla; Galle, Marit; Meylemans, Erwin; Beke, Floris
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Brandrestengraven

Datering: Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven
Gebeurtenis:
Afmetingenset: ()
Aantal 13 st

Beschrijving:
Brandrestengraven.
Op basis van het aardewerk wordt een datering in de vroege middeleeuwen niet uitgesloten.

Late ijzertijd sporen

Datering: late ijzertijd (westen)
Typologie: kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele kuilen en paalsporen

Romeinse sporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: paalkuilen, spijkers
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Spieker en enkele paalkuilen.

Urnengraven

Datering: late bronstijd
Typologie: urnengraven
Gebeurtenis:
Afmetingenset: ()
Aantal 3 st

Beschrijving:
3 mogelijke urnengraven.

Vroege bronstijd grafheuvel

Datering: vroege bronstijd
Typologie: grafheuvels
Gebeurtenis:
Afmetingenset: ()
Aantal 1 st

Beschrijving:
Circluaire structuur met een doorsnede van 31m, vermoedelijk restant van grafheuvel.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lemberge [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/207272 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.