waarneming

Cottalaan

archeologisch element
ID
208438
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/208438

Beschrijving

In 2014 en in 2020 is aan de Cottalaan archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het gebied bevindt zich ten zuidwesten van de 2de-eeuwse stadsmuur. De omwalling had in de 2de eeuw een omtrek van ca. 4,5 km en was voorzien van één tot drie V-vormige grachten. Over de exacte periode van de aanleg van deze verdedigingsmuur bestaan nog veel vragen. Waar vroeger werd aangenomen dat de eerste bouwfase zich in de eerste helft van de 2de eeuw heeft plaatsgevonden, wijzen recentere vondsten op een aanleg in de tweede helft van de 2de eeuw. Het onderzoeksterrein ligt in de zone van de grachten die parallel lopen met de muur. Tevens de zone van het zuidwestelijk grafveld. Behalve een gracht zijn ook sporen van leemwinningskuilen gevonden. Bij het couperen van de gracht in 2014 is een skelet gevonden. Het betreft een skelet zonder schedel en voeten. Bij de opgravingen in 2020 is een losse schedel gevonden. Helaas blijken het skelet en de schedel niet bij elkaar te horen.


Auteurs: van der Velde, Henk
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Recente sporen

Datering: 20ste eeuw
Typologie: steenbakkerijen, veldovens
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Veldoven voor het bakken van baksteen

Romeinse sporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: grachten (verdedigingselementen), inhumatiegraven, leemwinning
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Gracht parallel aan de bovengronds bewaarde stadswal uit de 2de eeuw.
Bij het couperen van de gracht werd een skelet (zonder hoofd) aangetroffen.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Tongeren


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Cottalaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/208438 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.