waarneming

Solveld III

archeologisch element
ID
209101
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/209101

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 3866
    Deze aanduiding is geldig sinds

Lithisch artefact

Datering: finaalneolithicum, vroege bronstijd
Typologie: losse vondsten
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een gevleugeld en gesteeld pijlpuntje in silex aangetroffen van ca. 3 cm lang en 1,5 cm breed, dat wellicht te dateren valt in het laat/finaal-neolithicum of de vroege bronstijd. Het vertoont een witte patina met opvallend veel roest op het lichaam wat normaal is, gezien de vondstomstandigheden in een laag vol met metaalresten.
.

Merovingische ijzerproductie

Datering: Merovingische periode
Typologie: bouwmaterialen, ijzerertswinning, kuilen, ovens
Materiaal: aardewerk, ijzer, koperlegering
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het onderzoek kon slechts één spoor onderzocht worden met een enorme hoeveelheid productieslakken. De site lijkt een complex van ijzerproductie te vormen, waarbij meerdere fases van de ijzerbewerking te herkennen zijn : erts bewerking, roosten en aftapoven. De grote hoeveelheid metaalslakken en de aanwezigheid van kuil- en vloeislakken, sintels, fragmenten van het uitvloeibassin en een paar fragmenten van de ovenwand laten toe om te besluiten dat er met grote waarschijnlijkheid op deze plaats een aftapoven moet hebben gestaan. De afwezigheid van ijzerwolf, dat geëxporteerd moet zijn naar de eigenlijke productieateliers of smidsen, wijst eveneens op een ertsverwerkend atelier.

De andere vondsten geven ons een indicatie over een eventuele datering van de site. De resten van de dakpanfragmenten (tegulae en imbrices), waarvan men over het algemeen vanuit gaat dat het Romeinse zijn, kunnen net zo goed van latere datum zijn aangezien deze tot in de 12de eeuw werden gemaakt en gebruikt.

Het enige voorwerp, dat tussen de metaalslakken zat, waarvan met 100% zekerheid een datum beschikbaar is, is een object in koperlegering dat in de Merovingische periode, en meer bepaald in de eerste driekwart van de 7de eeuw te dateren is.
Op de bovenzijde zijde is er versiering aangebracht. Een vergelijkbaar voorwerp werd aangetroffen in graf 85 van het Merovingische grafveld te Altheim (Baden-Württemberg, Duitsland) en is gedateerd tussen 600-6751. Het gaat om een holle strip die diende ter bescherming van de randen van een lederen sax-schede. Deze schedeverstevigingen
worden in de Noord-Franse typologie ondergebracht onder het type 67, die gedateerd zijn in periode MR2 (Mérovingien Récent) tussen 630/640 en 660/6701.
.
Dit laatste voorwerp laat ons toe de restanten van de ijzerproductiesite op deze plaats waarschijnlijk in de vroege middeleeuwen en ten vroegste in de 7de eeuw te dateren.
.
Een latere datering kan voor deze site niet uitgesloten worden maar lijkt minder waarschijnlijk gezien de afwezigheid van vondsten uit latere perioden.

Metalen objecten

Datering: 18de eeuw
Typologie: losse vondsten, munten
Materiaal: ijzer, koper
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een koperen muntje kleingeld gevonden van ca. 2 cm diameter en in erg verweerde staat. Deze technische kenmerken, voor zover ze te onderscheiden zijn,
dateren in principe van de 18de eeuw en voor zover het mogelijk is kan dit een oord zijn die misschien toe te schrijven is aan Maria-Theresia.

Ijzeren spateltje waarvan het blad 6,6 cm lang en 2,3 cm breed is. Het steeltje was verbogen. Geen datering bekend.

Romeinse dakpanfragmenten

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
dakpanfragmenten

Romeinse ijzerslakken

Datering: Romeinse tijd
Typologie: vondstenconcentraties
Materiaal: ijzer
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er waren duidelijk talrijke ijzerslakken en een donker spoor te zien in het vlak. In de buurt lagen enkele fragmenten van dakpannen die mogelijks Romeins konden zijn. Restanten van een ijzersmeltoven.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Solveld III [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/209101 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.