waarneming

Venhoef II - opgraving

archeologisch element
ID
210552
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/210552

Beschrijving

De resultaten van het onderzoek wijzen erop dat er tijdens de overgangsfase van de midden naar de late bronstijd bewoning is geweest op de dekzandrug gelegen in het zuidelijke gedeelte van het plangebied. In het zuidwesten van de onderzoekslocatie is een gedeelte van een huisplattegrond aangetroffen die in deze periode gedateerd kan worden. De datering van de plattegrond in Hoogstraten is mede door de typologie van de plattegrond tot stand gekomen, maar wel in combinatie met een analyse van het aangetroffen aardewerk en 14C-datering. Het aardewerk laat een beeld zien dat de plaatsen is in de overgangsperiode van de midden naar de late Bronstijd (1100-1000 v. Chr). Daarnaast geeft één van de gedateerde monsters een gekalibreerde datering die eveneens rond 1000 v.Chr. valt. Door de combinatie van deze dateermethoden is duidelijk geworden dat hij zodoende te plaatsen is in de overgangsfase.

In het zuidoostelijke gedeelte van het plangebied zijn twee kuilen aangetroffen die vermoedelijk gediend hebben als opslagkuilen voor voedsel. 

Als laatste dient in deze context een (paal)kuil besproken te worden die vlakbij de twee opslagkuilen is aangetroffen. Hierin is een archeologisch complete tonvormige pot aangetroffen. Mogelijk is dit een rituele depositie. Een functie als opslagkuil is echter niet uitgesloten.

Tijdens het vooronderzoek werd reeds een kringgreppel aangesneden. Bij het afwerken van deze kringgreppel zijn fragmenten handgevormd aardewerk aangetroffen die eveneens in de overgangsperiode van midden naar late bronstijd gedateerd kunnen worden. Ook een gevonden vuursteenafslag lijkt op deze datering te wijzen. Hierdoor zou het kunnen dat de grafcirkel bij de nederzetting hoort. Er is echter een aspect wat met deze datering niet overeenkomt en dat is de opening in de kringgreppel. Deze komen namelijk pas voor vanaf de vroege ijzertijd. Mogelijk is de grafstructuur dan te plaatsen in de late bronstijd en behoort dan zodoende niet bij de nederzetting van het aangetroffen woonhuis.
Naast de kringgreppel, 11 m ten westen daarvan, is een brandkuil aangetroffen. Mogelijk behoort deze ook tot de funeraire activiteiten binnen het onderzoekgebied. In de brandkuil zijn geen crematieresten aangetroffen. Vermoedelijk zijn deze voor het begraven eruit gehaald. Het centrale graf van de kringgreppel laat een ‘schone’ bijzetting zien, waarbij er geen houtskool in de bijzettingskuil aanwezig is. Hierdoor is het niet ondenkbaar dat deze kuil en de kringgreppel bij elkaar horen.

Binnen het plangebied zijn tevens twee kuilen aangetroffen waarvan het aardewerk een latere datering doet vermoeden dan de overgangsfase, vermoedelijk late Bronstijd of vroege ijzertijd. Wellicht kunnen zij daarom in dezelfde de periode geplaatst worden als de aangetroffen grafstructuur. De kuilen zijn beide lichtbruingrijs van kleur, hebben een vlakke bodem en bevonden zich ten noorden van de huisplattegrond. De functie van de kuilen is niet bekend.

 


Auteurs: Weekers-Hendrikx, Bianca
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Huisplattegrond middenbronstijd

Datering: late bronstijd, middenbronstijd
Typologie: gebouwplattegronden
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De structuur is gelegen in het zuidwesten van het onderzoeksgebied, dat zich op de noordwestelijke flank van een dekzandrug bevindt nabij een depressie of ven. Het gebouw heeft een langgerekte vorm en is NW-ZO georiënteerd. Door zijn ligging in de hoek van de werkput zijn beide korte zijden niet volledig opgegraven.
Het skelet wordt gevormd door drie en vier beuken en minstens acht traveeën. Het dak, een schild- en of zadeldak, wordt gedragen door de binnenstaanders. De structuur heeft een lengte van minimaal 19,5 m en een breedte van gemiddeld 6,0 m. De totale oppervlakte is ten minste 117,0 m². In de paalkuil van een binnenstaander zijn verkoold graan, zaden en vruchten gevonden.
Een aantal aardewerkscherven1 wordt gedateerd op de overgang van de midden-bronstijd naar de late bronstijd. Twee 14C-dateringen op houtskoolmonsters uit twee verschillende binnenstaanders leveren een datering op van 997-832 voor Chr. of 2762 ± 30 BP (95,4%; Labcode: SUERC-48144) en 822-602 voor Chr. of 2594 ± 30 BP (95,4%; Labcode: SUERC-48145).

Kuilen

Datering: late bronstijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Venhoef II - opgraving [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/210552 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.