waarneming

Gasthuisstraat

archeologisch element
ID
210769
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/210769

Beschrijving

Naar aanleiding van een verkaveling.

Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  : 24-03-2016

Combinatie

Datering: ijzertijd
Gebeurtenis:

Beschrijving:
fragment van een greppel, geassocieerd met een grote wandscherf handgevormd aardewerk.

Combinatie

Datering: volle middeleeuwen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
ophogingslagen en enkele grondsporen, waaronder enkele kuilen, paalkuil en greppels.

Combinatie

Datering: late middeleeuwen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
gracht, mogelijk een oudere fase van de stadsgracht. Op basis van scherven in de vulling is de gracht te dateren in de 14e- 15e eeuw.

Combinatie

Datering: late middeleeuwen
Typologie: nijverheidsgebouwen en productieplaatsen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Kleine veldoven. Een functie als pottenbakkersoven lijkt uitgesloten. De structuur is ingegraven in de vomiddeleeuwse ophogingslagen.

Combinatie

Datering: nieuwe tijd
Typologie: nijverheidsgebouwen en productieplaatsen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tweede oven, die op basis van puin- mortel en puinfragmenten wellicht in de postmiddeleeuwen kan gedateerd worden. Het gaat wellicht om een baksteenoven.

Combinatie

Datering: nieuwe tijd
Typologie: grachten (verdedigingselementen)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vestinggracht behorend bij de stadsversterking van Geraarsbergen. De breedte van de gracht bedraagt hier 13m. De dempingslagen van de gracht dateren uit de 19e eeuw.

Combinatie

Datering: nieuwe tijd
Typologie: wallen (verdedigingselementen)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Wallichaam met een minimale hoogte van ca 1m en een breedte van minimum 12m. Geassocieerd met funderingsresten, met zandsteen- en baksteenfragmenten.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gasthuisstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/210769 (Geraadpleegd op 20-06-2021)