waarneming

Kwadebeekstraat

archeologisch element
ID
211841
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/211841

Beschrijving

Archeologisch onderzoek leverde een groot aantal sporen uit de Romeinse periode en enkele vindplaatsen uit de volle middeleeuwen op.

De sporen uit de Romeinse periode behoren toe aan twee gedeeltes van villadomeinen. Het lijkt erop dat de noordelijke onderzoekszone gedurende de volledige Romeinse periode bewoning heeft gekend. Mogelijk start dit zelfs reeds in de Late IJzertijd. De hoge sporendensiteit wijst op intensieve bewoning. Centraal binnen deze opgravingszone ligt de plattegrond van een vrij monumentaal gebouw. Dit gebouw is vermoedelijk opgebouwd uit een houten frame. Zeer bijzonder is de vondst van een in hout opgebouwde kelder binnen deze structuur.

De ontwikkeling van het villadomein binnen de zuidelijke opgravingszone is goed te volgen aan de hand van de aanwezige greppelsystemen. Er is sprake van minstens zes fasen, waarbij het omgreppelde terrein steeds groter wordt. De aangetroffen houten en stenen structuren kunnen goed in deze fasering geplaatst worden. De gebouwen liggen vrijwel exact parallel aan en soms in de hoek van de opgetekende greppelsystemen. Binnen de ontwikkeling van het villadomein vindt ook een verstening van de gebouwen plaats. Enkele houten boerderijen worden opgevolgd door een monumentale opslagschuur, gefundeerd op steenkuilen. Deze structuur wordt later dan opgevolgd door vermoedelijk een volledig in steen opgetrokken gebouw. Het hoofdgebouw ligt niet binnen de huidige opgravingszone.

Binnen het onderzoeksgebied zien we na de Romeinse periode voor het eerst weer bewoningsactiviteiten in de 10de eeuw. Aan beide zijden van de Bosbeek vestigt zich een kleine boerengemeenschap. De zuidelijke onderzoekszone heeft twee huisplattegronden opgeleverd, met daar omheen nog diverse kuilen en een spieker. Er is vermoedelijk sprake van drie fasen van bewoning, die in de loop van de tijd steeds verder opschuift richting de beekzone.

In het noordelijk deel van het onderzoeksgebied zijn geen structuren uit de volle middeleeuwen gereconstrueerd, maar de grote hoeveelheid sporen laat zien dat hier zeker menselijke activiteiten hebben plaatsgevonden in die periode.

De volmiddeleeuwse bewoning wordt in de noordelijke zone in de Late Middeleeuwen opgevolgd door een klein gebouw met een stenen fundering.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bouwmateriaal en aardewerk

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
concentraties van sporen die verschillende structuren vormen.
Deze sporen werden aangetroffen op colluvium.
In verschillende sporen werd Romeins bouwmateriaal en aardewerk aangetroffen.

Fibula

Datering: Romeinse tijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: metaal

Beschrijving:
naaldvanger fibula in brons

Late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden
Gebeurtenis:

Leerbeslag

Datering: nieuwe tijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: metaal

Beschrijving:
leerbeslag

Lithisch materiaal

Datering: steentijd
Typologie: archeologische objecten
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
twee werktuigen en vijf stuks afval: vuurslag, de geretoucheerde afslag, een brok, drie afslagen en een decorticatiestuk.

Munten

Datering: nieuwe tijd
Typologie: losse vondsten, munten

Patroon

Datering: 20ste eeuw, WO I
Typologie: archeologische objecten
Thema: Erfgoed Eerste Wereldoorlog

Beschrijving:
onafgeschoten patroon uit 1913, Duitse makelij

Romeins villadomein

Datering: late ijzertijd (oosten), Romeinse tijd
Typologie: bevestigingselementen, gebouwplattegronden, greppels, kelders, kleding en -accessoires, kuilen, paalkuilen, villa's (archeologisch erfgoed), wapens en munitie
Materiaal: glas, hout, metaal, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen de Romeinse periode kan een onderscheid gemaakt worden tussen midden- en laat-Romeins. De vroeg-Romeinse periode is niet helemaal uit te sluiten,
Gebouw met houten kelder.
Twee dierengraven: het gaat om het graf van een rund en één van een varken.
Lanspunt, fragment van een mes, fibula

Volmiddeleeuwse sporen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: afvalkuilen, agrarische nederzettingen, bouwmaterialen, gebouwplattegronden, greppels, kleding en -accessoires, kuilen, munten, paalsporen, vaatwerk, waterkuilen, werktuigen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), metaal, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee huisplattegronden, twee spiekers

Vroegmiddeleeuwse fibula

Datering: Karolingische periode
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: metaal

Beschrijving:
gelijkarmige vertinde kruisfibula
zeldzaam
7de eeuw-8ste eeuw


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kwadebeekstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/211841 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.