waarneming

Flanders expo zone 2/ veld 7

archeologisch element
ID
215119
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/215119

Beschrijving

De systematische prospecties en opgravingen in het kader van de herontwikkeling van The Loop vormen niet de eerste archeologische interventies op het terrein. Er zijn verschillende vondstmeldingen gekend van Sint-Denijs-Westrem – Oefenplein, wat verwijst naar het voormalige militaire oefenterrein op het gebied. De wellicht eerste vondst op The Loop is een vermoedelijk Gallo-Romeins brandrestengraf dat werd aangesneden in 1837 bij de aanleg van de renbaan. Ook tijdens verdere werkzaamheden in het begin van de 20ste eeuw volgden opnieuw Romeinse vondsten, maar ook prehistorische scherven. Tijdens de omvorming van het voormalige vliegveld naar hallen van Flanders Expo en uitgebreide parkeerterreinen midden jaren 1980 volgden diverse terreincontroles en opgravingen. Gezien het ontbreken van een wettelijk kader, diende dit echter onder heel moeilijke omstandigheden gerealiseerd te worden waarbij geen systematisch onderzoek mogelijk bleek. Dankzij deze noodarcheologie kon wel het archeologische potentieel van The Loop vastgesteld worden met de aanwezigheid van een nederzetting uit de metaaltijden, een Romeinse nederzetting en grafveld en een volmiddeleeuwse nederzetting. Sinds het grootschalige onderzoek in kader van de herontwikkeling is er een significante kennisvermeerdering gerealiseerd, met als resultaat een indrukwekkende meerperiodenvindplaats. Zo vonden de archeologen tussen 2007 en 2013 tijdens verschillende campagnes ook een groot aantal nederzettingssporen uit de vroege middeleeuwen, verspreid over een zone van minstens 2,5 ha. De uitgestrekte nederzetting dateert op basis van het vondstmateriaal en dendrochronologisch onderzoek vanaf de prille 7de eeuw tot het midden van de 9de eeuw.

Het archeologische onderzoek op The Loop is om praktische redenen ingedeeld in verschillende zones, die min of meer geografisch gekoppeld zijn en telkens verschillende onderzoeken bundelen. Ze werden gaandeweg genummerd naargelang er activiteit plaatsvond op het terrein. In ruwe lijnen ligt zone 1 in de noordoostelijke sector, zone 2 in de westelijke sector, zone 3 in de oostelijke sector, zone 4 in het zuiden, zone 5 in het noorden tot noordwesten, en zone 6 centraal.


Auteurs: Hoorne, Johan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Neolithische sporen

Datering: finaalneolithicum
Typologie: haardkuilen, kuilen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Ronde kuil met vlakke bodem en houtskoolrijke vulling. Mogelijke haardkuil.

Romeinse sporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven
Gebeurtenis:

Beschrijving:
6 brandrestengraven.

Sporen Bronstijd

Datering: late bronstijd
Typologie: ambachtelijke objecten, gebouwplattegronden, kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
48 ronde kuilen en drie bijgebouwen. Met vrij veel vondstmateriaal, o.A. weefgewichten

Sporen Late ijzertijd

Datering: late ijzertijd (westen)
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
kuil

Sporen Nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
complex van parallelle grachten.

Sporen Steentijd

Datering: steentijd
Typologie: losse vondsten
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
verspreid lithisch materiaal.

Vroegmiddeleeuwse sporen

Datering: vroege middeleeuwen
Typologie: erven, gebouwplattegronden, grachten (verdedigingselementen), kuilen, paalsporen, poelen, waterputten
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), hout, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
gedeeltelijke restanten van 4 erven, bestaande uit een hoofdgebouw, enkele bijgebouwen en een waterput. Opvallend is een vrij indrukwekkende omgrachting.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Flanders expo zone 2/ veld 7 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/215119 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.