waarneming

Kettingweg

archeologisch element
ID
215176
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/215176

Beschrijving

Bij de opgraving werden verspreid over zes werkputten in totaal 642 antropogene sporen aangetroffen die algemeen gedateerd kunnen worden tussen de late ijzertijd (250-50 voor Chr.) en de midden-Romeinse periode (70-284 na Chr.). Het betreft hoofdzakelijk nederzettingssporen, met verschillende hoofd- en bijgebouwen, een waterput, een waterkuil, verschillende greppels en tenslotte een aanzienlijk aantal kuilen en paalkuilen die niet tot een structuur behoren of waarvan de interpretatie niet duidelijk is. Tussen de nederzettingssporen werden in het plangebied ook funeraire sporen aangetroffen, namelijk een kringgreppel en twee crematiegraven. Algemeen was de spoordensiteit hoger centraal en in het noorden van het plangebied dan in het iets lager gelegen zuiden. In totaal werden 11 hoofdgebouwen en 16 bijgebouwen herkend. De hoofdgebouwen konden op basis van hun typologie in vier chronologische groepen onderverdeeld worden. Hoewel de meeste hoofdgebouwen dateerbaar aardewerk opleverden, werd beslist om de structuren enkel algemeen te dateren op basis van het type, dit omdat de herkomst van het aangetroffen materiaal niet altijd even duidelijk of bruikbaar was. Materiaal afkomstig uit de uitgraafkuil van een paalkuil levert enkel een terminus ante quem voor de structuur. Bij veel sporen werd in doorsnede verstoring van de vulling in de vorm van bioturbatie opgemerkt, waardoor niet altijd duidelijk was of het aangetroffen materiaal al dan niet intrusief in de sporen aanwezig was.


Auteurs: Cherretté, Bart
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: SOLVA Dienst Archeologie; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Romeinse nederzetting

Datering: Romeinse tijd
Typologie: crematiegraven, gebouwplattegronden, greppels, kringgreppels, kuilen, paalkuilen, waterkuilen, waterputten
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kettingweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/215176 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.