waarneming

Steenweg 128

archeologisch element
ID
215338
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/215338

Beschrijving

Er werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen, alleen enkele losse vondsten in het colluviumpakket in erosiegeulen. Het dikke pakket colluvium wijst er op dat mogelijk hoger gelegen site volledig weggeërodeerd is.


Auteurs :  Annaert, Rica
Datum  :

IJzertijd aardewerk

Datering: ijzertijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
enkele brokjes handgevormd aardewerk in erosiegeulen opgevuld met colluvium

Lithische artefacten

Datering: mesolithicum
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
uit erosiegeul opgevuld met colluvium


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Steenweg 128 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/215338 (Geraadpleegd op )