waarneming

Esenstraat

archeologisch element
ID
215487
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/215487

Beschrijving

Diverse sporen en vondsten: kuilen, greppels en aardewerk. 


Auteurs: Annaert, Rica
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Grondsporen

Datering: late middeleeuwen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
grachten, greppels en kuilen

Kuil metaaltijden

Datering: metaaltijden
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Ovale kuil (400 cm bij 173 cm) waarin een vulling bestaande uit 3 lagen. Bevat 8 wandscherven en 1 bodemfragment handgevormd aardewerk van 1 individu. Verschraling uit organisch materiaal en chamotte, lichtbesmeten buitenoppervlak

Laatmiddeleeuws aardewerk

Datering: late middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
11 fragmenten oxyderend gebakken aardewerk (7 wanden, 3 randen en 1 bodem) w.o. 2 dianostische stukken nl. een randprofiel uit de 13de eeuw en een bodemfragment van een kan uit de 13de tot vroege 16de eeuw. 5 fragmenten reducerend gebakken aardewerk w.o. een rand van een voorraadpot uit de 14de eeuw.

Lithisch artefact

Datering: steentijd
Typologie: kuilen
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Rechthoekige kuil (264cm bij 187 cm) tot 65 cm diep. Maakt mogelijk deel uit van een van de greppels. Bevat silex afslag (intrusief) en 4 fragmenten reducerend gebakken aardewerk.

Recente sporen

Datering: 20ste eeuw
Gebeurtenis:

Beschrijving:
bomkraters, drainagegreppels

Steengoed

Datering: nieuwe tijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Wandscherf Westerwald steengoed uit S24 (sleuf 4).

greppels

Datering: nieuwe tijd
Gebeurtenis:

Beschrijving:
grachten, greppels en kuilen
Waarschijnlijk ontwaterings- en of percelleringsgrachten


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Esenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/215487 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.