waarneming

Sint-Angela-instituut en -klooster

archeologisch element
ID
215910
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/215910

Beschrijving

Naar aanleiding van renovatiewerken in de art-nouveau feestzaal van het domein van het Sint-Angela-instituut en -klooster werden bakstenen muurfunderingen aangetroffen. Er konden drie verschillende muurfunderingen worden geïdentificeerd. Vermits er geen vondsten werden gerecupereerd en er geen gedetailleerde plannen ter beschikking zijn, kan er niet met zekerheid worden bepaald uit welke bouwfasen deze muurfunderingen afkomstig zijn. Deze funderingen kunnen afkomstig zijn van de oude schuur uit de 17de eeuw, maar ook van de gebouwen die in de 19de eeuw tegen de kapel van het Ursulinen domein werden gebouwd. Zeker is wel dat deze funderingen afkomstig zijn van een gebouw dat voor 1903 gebouwd werd, vermits de art-nouveau feestzaal in dit jaar werd gebouwd.


Auteurs :  Vynckier, Geert
Datum  : 15-01-2021

Grondsporen

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: muurresten
Context: onderdelen van kloosters en abdijen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
bakstenen funderingen gevonden bij de restauratie van de Art Nouveauzaal

Geert Vynckier deed een terreinregistratie op 06-07-2017:
interpretatie: resten van een oude boerderij van voor de eerste echte vestiging van de school in 1822. (nadat de eerste school een bijgebouwtje was van de pastorie) in 1822-1830.
De aanwezige riolering in baksteen (soms ingevallen soms niet bereikbaar en nog werkend) daterend van het begin 20ste eeuw werd aangelegd voor de bouw van de nieuwe Art Deco zaal in 1903-1904.


Relaties

  • Is deel van
    Domein van het ursulinenklooster


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Angela-instituut en -klooster [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/215910 (Geraadpleegd op 22-06-2021)