waarneming

Putberg 4

archeologisch element
ID
216327
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/216327

Beschrijving

Het archeologisch onderzoek naar aanleiding van de toevalsvondst aan de Putberg levert, ondanks de beperkte oppervlakte, een reeks elementen voor een beter begrip van de vicus Asse. Naast ruimtelijke en chronologische gegevens bieden de aangetroffen culturele, dierlijke en plantaardige resten informatie voor een betere kennis over de Romeinse vicus als lokaal en regionaal centrum.

Kuil 2 kan op basis van het geïmporteerde aardewerk gesitueerd worden in de periode 135-170 n. Chr., een datering die ook door de glasvondsten bevestigd wordt. De vulling van Kuil 3 is van jongere datum. De ceramiek en de glasfragmenten laten toe om deze in het laatste kwart van de 2de eeuw, ten laatste vroege 3de eeuw te plaatsen (ca. 175-210 n. Chr.)

De exhaustieve studie van het aardewerk uit de verschillende kuilen levert een goed beeld op van de aardewerkconsumptie in de 2de eeuw. Door de ruime hoeveelheid aardewerkvondsten kon hierbij onder meer ook een beeld verkregen worden van de verhouding tussen de lokale producten en importproducten enerzijds en de verhouding van de verschillende soorten binnen elk van beide groepen anderzijds. Het maakt duidelijk dat de aardewerkensembles een samenstelling vertonen die kenmerkend is voor de Civitas Nerviorum.

De site levert ook wat informatie op over de voedselconsumptie in deze zone van de vicus. Uit het dierlijke botmateriaal is voor de geconsumeerde zoogdieren een dominantie van rund vast te stellen, gevolgd door schaap en varken. De zeefstalen leveren ook een beeld op van de visconsumptie, een tot vandaag minder gekend aspect binnen de Romeinse vici. Bij de zoetwatervissen kon de aanwezigheid vastgesteld worden van karperachtigen (waaronder brasem), paling en baars. Als mariene soorten zijn haringen en haringachtigen aanwezig.

De belangrijkste aanwezige graansoorten zijn gerst en spelt en/of emmer, iets wat ook al uit het onderzoek van enkele kuilen aan de Nerviërsstraat te Asse naar voor kwam.


Auteurs :  Moens, Jan
Datum  : 11-08-2020

Romeinse leemextractiekuilen

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: indicaties voor delfstofwinning, kleding en -accessoires, kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot, leer, metaal, natuursteen
Gebeurtenis:
 • Toevalsvondst Putberg 4
  • Bron: URI : https://id.erfgoed.net/dossiers/194
   Vondstmelding (05-09-2017)
  • Bron: Moens J. e.a. 2019: Romeinse sporen uit de 2de eeuw aan de Putberg te Asse (Vlaams-Brabant). Eindverslag van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 133. Brussel: agentschap Onroerend Erfgoed.
   Literatuur (2019)
 • Archeologische opgravingen Putberg 4
  • Bron: Vynckier G. 2018: "Van West naar Oost": archeologische toevalsvondsten in Vlaams-Brabant in 2018. Archeologie 2018. Recent archeologisch onderzoek in Vlaam-Brabant, p. 34-44
   Literatuur (2018)
  • Bron: Moens J. e.a. 2019: Romeinse sporen uit de 2de eeuw aan de Putberg te Asse (Vlaams-Brabant). Eindverslag van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 133. Brussel: agentschap Onroerend Erfgoed.
   Literatuur (2019)

Beschrijving:
kuil voor leemextractie met in de vulling:
- grote hoeveelheid ceramiek
- fibulae
- botmateriaal: resten van rund, kleinvee, varken, vogels, hond en vis

andere kuil met in de vulling:
- natuursteen
- randfragment van een maalsteen
- metaalresten en -slakken
- Restanten van Romeins schoeisel
late 2de eeuw-3de eeuw

Romeinse sporen

Datering: Laat-Romeinse Tijd
Typologie: bouwmaterialen, kuilen
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot
Gebeurtenis:
 • Toevalsvondst Putberg 4
  • Bron: URI : https://id.erfgoed.net/dossiers/194
   Vondstmelding (05-09-2017)
  • Bron: Moens J. e.a. 2019: Romeinse sporen uit de 2de eeuw aan de Putberg te Asse (Vlaams-Brabant). Eindverslag van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 133. Brussel: agentschap Onroerend Erfgoed.
   Literatuur (2019)
 • Archeologische opgravingen Putberg 4
  • Bron: Vynckier G. 2018: "Van West naar Oost": archeologische toevalsvondsten in Vlaams-Brabant in 2018. Archeologie 2018. Recent archeologisch onderzoek in Vlaam-Brabant, p. 34-44
   Literatuur (2018)
  • Bron: Moens J. e.a. 2019: Romeinse sporen uit de 2de eeuw aan de Putberg te Asse (Vlaams-Brabant). Eindverslag van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 133. Brussel: agentschap Onroerend Erfgoed.
   Literatuur (2019)

Beschrijving:
Verschillende kuilen met een grijze tot donkergrijze, zwarte vulling. Sommige kuilen bevatten duidelijk recenter materiaal, anderen bevatten Romeins materiaal (reducerend aardewerk: randen en wanden, oxiderend aardewerk, gevernist aardewerk, dakpannen, bot, terra sigillata,...) afgedekt door een donkere laag (dark earth): pakket dat tot stand kwam nadat de Romeinse nederzetting van Asse verlaten werd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Putberg 4 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/216327 (Geraadpleegd op 21-06-2021)