waarneming

Dranouterstraat

archeologisch element
ID
217856
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/217856

Juridische gevolgen

  • omvat de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 9541
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Veldkartering na vooraf ploegen van terrein.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Archeologische Objecten

Datering: 20ste eeuw
Typologie: bouwmaterialen, losse vondsten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Stuk beton wellicht afkomstig van het gebouw of de parking die tot voor kort aanwezig waren.
wellicht WO I

Archeologische Objecten

Datering: steentijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Veldkartering in loopraaien om de 10m. Vondsten sterk ruimtelijk verspreid zodat er geen sprake is van concentraties.
7 vuursteenartefacten nl. 4 afslagen, een (micro)kling en 2 micro-klingframenten, alle in silex, niet verbrand.
Geen gidsprofielen aanwezig dus ruime datering tot in metaaltijden mogelijk.
tot metaaltijden

Archeologische Objecten

Datering: late middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Veldkartering in loopraaien om de 10m. Vondsten sterk ruimtelijk verspreid zodat er geen sprake is van concentraties.
10 aardewerkfragmenten nl. 1 steengoedfragment en 9 in rood aardewerk. De meeste scherven waren danig verweerd dat de oorspronkelijk aanwezige glazuur in enkele gevallen deels tot volledig verdwenen is. 1 fragment is afkomstig van een teil.
mogelijk tot nieuwe tijd

Archeologische Objecten

Datering: nieuwe tijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Veldkartering in loopraaien om de 10m. Vondsten sterk ruimtelijk verspreid zodat er geen sprake is van concentraties.
4 fragmenten aardewerk nl. 1 klein wandfragement en 3 kleine randfragmenten die matig verweerd zijn waarbij de glazuur slechts licht aangetast is. 1 randfragment in industrieel wit en een grijs recent aardewerktype hebben een blauwe versiering.

Archeologische Objecten

Datering: nieuwe tijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: glas
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Veldkartering in loopraaien om de 10m. Vondsten sterk ruimtelijk verspreid zodat er geen sprake is van concentraties.
1 wandfragment van een onbekend object uit groen glas, matig verweerd met een iriserende patina. Vermoedelijk te dateren in de nieuwe tijd.

Archeologische Objecten

Datering: late middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Veldkartering in loopraaien om de 10m. Vondsten sterk ruimtelijk verspreid zodat er geen sprake is van concentraties.
10 metalen objecten nl. 4 brokken metaal waarvan de oorsprong niet te achterhalen is vanwege de corrosie en een grote en sterk gecorrodeerde nagel en een platte band van ca. 25 bij 3,8cm die vermoedelijk te interpreteren zijn als bouwmateriaal. Onduidelijke datering maar niet ouder dan late middeleeuwen of nieuwe tijd.
mogelijk tot nieuwe tijd

Archeologische Objecten

Datering: nieuwe tijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Veldkartering in loopraaien om de 10m. Vondsten sterk ruimtelijk verspreid zodat er geen sprake is van concentraties.
Metalen, cilindervormig doosje 3,7cm hoog en diam.) met deksel waarin mogelijk nog iets zit. Sterk gecorrodeerd. Niet geheel ontcijferbare insciriptie op het deksel. Functie onbekend, datering wellicht in Nieuwe tijd.

WO I Objecten

Datering: WO I
Typologie: wapens en munitie
Thema: Erfgoed Eerste Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Beschrijving:
2 stukken schrapnel en een onafgevuurde kogel van een Brits.303 patroon voor SMLE dat zowel in WO I als in WO II werd gebruikt.
wellicht WO I


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dranouterstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/217856 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.