waarneming

Groot-Bijgaardenstraat I

archeologisch element
ID
217872
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/217872

Beschrijving

6 parallelle proefsleuven en een kijkvenster

Auteurs: Annaert, Rica
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Combinatie

Datering: Romeinse tijd
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Lage densiteit aan bodemsporen die in de Romeinse periode worden gedateeerd en geïnterpreteerd worden als off-site sporen.
7 antropogene bodemsporen te interpreteren als kuilen met eerder geringe afmetingen en met een gelijkaardige vulling bestaande uit houtskoolrijke, bruingrijze leem. 1 kuil (spoor 4) wijkt af door zijn langgerekte rechthoekige vorm en homogene grijze vulling. Coupe spoor 7 toont een diffuse eerder onregelmatige aflijning. Slechts in 1 spoor (spoor 2) zijn vondsten aangetroffen nl. 3 fragmenten van Romeinse dakpannen (tgulae).
mogelijk al van late ijzertijd

Combinatie

Datering: Romeinse tijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Lage densiteit aan bodemsporen die in de Romeinse periode worden gedateeerd en geïnterpreteerd worden als off-site sporen.
Aantal losse scherven afkomstig uit de BW-horizont (dun colluviumpakket) en/of de top van de (E/)Bt-horizont:
3 wandfragmenten handgevormd aardewerk van dikwandige recipiënten of gebruiksaardewerk en 3 concentraties met losse fragmenten van gedraaid aardewerk nl. wandscherven van 2 recipiënten reducerend gebakken waar en de rand-, wand- en bodemscherven van een zgn. 'Haspengouwse kruik' (type Vanvinckenroye 419-426) uit de periode 150-200 na Chr.
mogelijk al van late ijzertijd

Combinatie

Datering: middenneolithicum
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Lage densiteit aan bodemsporen die in de Romeinse periode worden gedateeerd en geïnterpreteerd worden als off-site sporen.
Aantal vuurstenen artefacten afkomstig uit de BW-horizont (dun colluviumpakket) en/of de top van de (E/)Bt-horizont: 2 fragmenten van een afslagschrabber, 9 afslagen, 1 geretoucheerde afslag, 2 fragmenten waarvan 1 zwaar verbrand van een geretoucheerde kling, 2 afslagen van gepolijste werktuigen en 3 brokstukken waarvan 1 zwaarverbrand, alle in vuursteen.
tot laat-neolithicum

Combinatie

Datering: 18de eeuw
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Lage densiteit aan bodemsporen die in de Romeinse periode worden gedateeerd en geïnterpreteerd worden als off-site sporen.
Fragment van een figurale kleipijp, meer specifiek een manchetpijp.
mogelijk 19de eeuw


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Groot-Bijgaardenstraat I [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/217872 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.