waarneming

Roombaartstraat

archeologisch element
ID
217948
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/217948

Beschrijving

Proefsleuvenonderzoek: 4 parallelle lange proefsleuven en 1 kijkvenster

Auteurs: Annaert, Rica
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Ondateerbare sporen

Typologie: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
- 7 greppelsegmenten waarvan er 6 duidelijk deel uitmaakten van eenzelfde greppelsysteem: 2 parallelle greppels over sleuven 2, 3 en 4, evenwijdig aan de Oudenaardseheerweg, met 110cm tussenafstand, een breedte van resp. 120 en 110cm en een diepte van resp. 40 en 55cm. De vulling was bruingrijs en onderhevig aan bioturbatie. De ZO greppel had een spitsvormige bodem, de NW greppel een komvormige bodem. Geen vondsten. Het 7de segment lag 15m meer westelijk, met eenzelfde NNO-ZZW oriƫntatie, een bruine heterogene vulling, onderhevig aan bioturbatie en komvormig profiel (12cm diep), zonder vondsten.
- 1 kuil met afronde rechthoekige vorm (89 bij 164cm) en bruingrijze vulling, zonder vondsten.

Verstoringen

Datering: 20ste eeuw
Typologie: kuilen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk, hout, plastic
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Negatieve proefsleuven: enkel recentere sporen
In de oostelijke helft van het terrein: enkele recente kuilen en een 2-tal recente houten omheiningspalen. Donkerbruine, homogene vulling waarin basteen en plastic.

WO II loopgraaf

Datering: WO II
Typologie: linies, loopgraven
Thema: Erfgoed Tweede Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Beschrijving:
2 segmenten van een loopgracht in sleuven 2 en 3, met donkerbruine vulling en scherpe aflijning, te volgen over een lengte van 25m. De breedte bedroeg 30 tot 80cm, de bodem was vlak en de diepte reikte tot 1m onder het maaiveld. Bevatte 2 middeleeuwse scherven en 1 postmiddeleeuwse scherf die als intrusief te interpreteren zijn. Mogelijk aangelegd in 1940.
Staat in verband met bunker die even ten zuiden van het onderzoeksterrein gelegen is en maakte deel uit van de aangelegde veldversterkingen tussen de bunkers van het bruggenhoofd Gent.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Roombaartstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/217948 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.