waarneming

Parochiekerk Sint-Michiel

archeologisch element
ID
218135
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/218135

Beschrijving

Bij een toevalsvondst op werden de restanten van de funderingsmuren van de 1ste travee van de kerk aangetroffen. Al de funderingen die werden aangesneden zijn niet vernield en blijven in situ bewaard. De baksteenfunderingen zijn funderingen van de pijlers van de kerk alhoewel dit niet voor alle restanten kan. Sommige funderingen kunnen behoren tot een andere bouwfase of een andere kerkindeling.


Auteurs :  Jansen, Isabelle
Datum  :

Funderingsmuren

Typologie: kerken, muurresten
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Leuven

  • Is deel van
    Parochiekerk Sint-Michiel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Michiel [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/218135 (Geraadpleegd op )