waarneming

Duinkerkestraat Fase 1

archeologisch element
ID
218176
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/218176

Beschrijving

In het plangebied gelegen aan de Duinkerkestraat te Poperinge wordt een verkaveling gepland.

De resultaten van deze opgraving zijn eerder beperkt en bestaan uit drie grote grachten, een greppel, een waterkuil en een groot aantal kuilen van verschillende afmetingen waarbinnen geen structuur kon herkend worden. Deze kuilen worden algemeen geïnterpreteerd als afvalkuilen. De studie van het aardewerk leverde een datering in de late middeleeuwen (hoofdzakelijk de 14de eeuw) op voor het merendeel van de aangetroffen sporen, met name verschillende grachten, en greppel, een waterkuil en een groot aantal afvalkuilen. Aangezien nederzettingssporen niet aanwezig zijn binnen het plangebied kunnen de aangetroffen archeologische sporen vermoedelijk eerder gelinkt worden aan rurale bewoning in de omgeving van het plangebied in de late middeleeuwen. 

De tweede periode die aanwezig is binnen het plangebied is de nieuwste tijd, en dan specifiek de 20ste eeuw. Sporen uit deze periode zijn enerzijds het resultaat van landgebruik (gerelateerd aan landbouw en/of veeteelt) en anderzijds van het vooronderzoek met ingreep in de bodem. Daarnaast werd tevens een bomkrater die gelinkt kan worden aan de Eerste Wereldoorlog aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bomkrater

Datering: WO I
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Op de bodem van de kuil werden verschillende grote brokken metaal aangetroffen. Op basis daarvan kon de kuil duidelijk geïnterpreteerd worden als bomkrater.

Paalkuil nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkel het materiaal dat werd aangetroffen in de kleine paalkuil S1.031 kan in de nieuwe tijd gedateerd worden.

Sporen late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: afvalkuilen, grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalkuilen, waterkuilen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), houtskool, ijzer, metaal, natuursteen, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De waterkuil had een heterogene donkergrijsbruine zandleemvulling die inclusies bevatte van rode baksteen, kalkmortel, houtskoolspikkels, natuursteen, ijzer en mangaan. Grijs gedraaid aardewerk, maar ook één rood tegelfragment en enkele fragmenten rood aardewerk werden aangetroffen.
De grachten bevatten inclusies van houtskoolspikkels, mangaan, baksteen, mortel, kalk, aardewerk, steengoed, natuursteen en ijzer.
Ook de kuilen bevatten inclusies van houtskool, mangaan, fosfaat, baksteen, mortel, dierlijk bot, ijzer, aardewerk, metaal, een brok metaalslak en een nagel.
In de greppels werden ook inclusies van ijzer, mangaan en aardewerk aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Duinkerkestraat Fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/218176 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.