waarneming

Notenstraat I

archeologisch element
ID
218258
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/218258

Beschrijving

Tijdens de archeologische opgraving werden in totaal 116 sporen aangetroffen en geregistreerd. De meeste sporen zijn van antropogene oorsprong, 15 sporen bleken natuurlijk te zijn. De archeologische sporen kunnen globaal in volgende categorieën opgedeeld worden, nl.: paalkuilen, greppels, haardkuil, afvalkuil, meiler, silo en overige kuilen. Een aantal van de 71-tal paalkuilen die werden aangetroffen kunnen geassocieerd worden met elkaar en behoren tot eenzelfde structuur of gebouwplattegrond. Zo kunnen er drie clusters van paalkuilen onderscheiden worden.

Een eerst cluster van paalkuilen kan gerekend worden tot een gebouwplattegrond. Dit gebouw kan geïnterpreteerd worden als een woonstalhuis met een woon- en stalgedeelte en kan gedateerd worden in de Midden Bronstijd. In het woongedeelte werd een haardkuil teruggevonden dat een C14-datering opleverde van 1210-1000 v.C..

Cluster 2 zijn paalkuilen die geassocieerd kunnen worden met elkaar, maar hier kon geen structuur in herkend worden. Op basis van de samenstelling en het uitzicht van de paalkuilen kunnen deze waarschijnlijk in de middeleeuwen of later gedateerd worden.

Een derde cluster betreft vermoedelijk eveneens een gebouw uit de metaaltijden, al is dit niet met zekerheid te stellen aangezien niet alle paalkuilen bewaard zijn.

Naast de paalkuilen zijn er vier greppels aangetroffen, waarvan drie met een NW-ZO oriëntatie en één met een ZW-NO oriëntatie. Deze greppels zijn te situeren in de late (of post-) middeleeuwen. In deze periode dienen ook de sporen van beddenbouw gesitueerd te worden. Verder werd er o.a. nog een afvalkuil, een silo en een houtskoolmeiler aangetroffen.

In totaal werden 52 scherven ingezameld en gedetermineerd. Het gaat daarbij voornamelijk om handgevormd besmeten aardewerk dat zowel reducerend als oxiderend gebakken is. Dit aardewerk kan ruim in de metaaltijden gedateerd worden. Daarnaast werden drie scherven teruggevonden die in de late (of post-) middeleeuwen gedateerd kunnen worden. Het gaat daarbij om Maaslands wit aardewerk, Elpterwaar en rood aardewerk. Ook werden er in een aantal sporen natuurstenen aangetroffen, waaronder ook een stuk van een maalsteen en een loper in de houtskoolmeiler. Verder werden ook nog drie steentijdartefacten uit silex en Wommersomkwartsiet teruggevonden. 

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er zeker in de metaaltijden, en dan meer bepaald in de Midden Bronstijd, bewoning aanwezig was binnen het onderzoeksgebied. De drie steentijdartefacten doen vermoeden dat de site eveneens in de deze periode sporadisch in gebruik genomen of bezocht is. Na de metaaltijden is er een hiaat in de bewoningsgeschiedenis tot dat het terrein terug in cultuur wordt gebracht in de late middeleeuwen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Aardewerk late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Combinatie ijzertijd

Datering: ijzertijd
Typologie: ambachtelijke objecten, paalkuilen, spijkers, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, houtskool, metaal
Gebeurtenis:

Combinatie middenbronstijd

Datering: middenbronstijd
Typologie: agrarische nederzettingen, gebouwplattegronden, vaatwerk, woonstalhuizen (archeologisch erfgoed)
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Greppels nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

vondsten prehistorie

Typologie: losse vondsten
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Notenstraat I [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/218258 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.