waarneming

Wevershoek

archeologisch element
ID
218277
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/218277

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8412
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

De aangetroffen archeologische sporen langsheen de Wevershoek te Westkerke kunnen met zekerheid in verband gebracht worden met een geïsoleerde landelijke ontginningsnederzetting. uit de volmiddeleeuwse periode, meer bepaald de periode van de volle 12de tot uiterlijk vroege 13de eeuw. Op basis van het aangetroffen gebruiksaardewerk kunnen de volmiddeleeuwse sporen algemeen in de volle 12de tot vroege 13de eeuw gedateerd worden. Ruimtelijk is er duidelijk sprake van een vrij georganiseerde landindeling door middel van door greppels afgebakende percelen waarbinnen een
tweetal gedeelten van woonerven kan aangetoond worden. Het geheel wijst op de aanwezigheid van een geïsoleerde volmiddeleeuwse ontginningshoeven, de zogenaamde 'Einzelhofe'. 

Opvallend was verder de aanwezigheid van vijf granaatinslagen met grote diameter als gevolg van inslagen van vliegtuigbommen gedropt door een bommenwerper in nood tijdens de Tweede Wereldoorlog. In eerste instantie werden deze in verband gebracht worden met de crash van de Hampden AE438 van de RAF in Roksem op 9 november 1941, na een mislukte poging om de haveninfrastructuur van Oostende te bombarderen. Op basis van de grootte van de inslagen zijn deze eerder het resultaat van een zwaardere vooralsnog ongeïdentificeerde bommenwerper. 


Auteurs: Pype, Pedro
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Sporen Nieuwe tijd

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw
Typologie: greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Tweede Wereldoorlog

Datering: WO II
Typologie: bomkraters, wapens en munitie
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Volmiddeleeuwse nederzetting

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: erven, gebouwplattegronden, greppels, hoeven, paalkuilen, stallen, vierpostenspijkers
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
34 sporen: greppels, een mogelijke waterkuil, en een concentratie paalkuilen die op de aanwezigheid van een houtbouw structuur wijst. Mogelijk betreft het een woonhuis, gesitueerd binnen een door
middel van perceelsgreppels afgebakend erf. Dit doet de aanwezigheid van een zogenaamde “Einzelhofe”, een individuele landbouwexploitatie, veronderstellen.
Het schaarse aangetroffen aardewerk behoort, op basis van de techno-typologische kenmerken,
tot het grijsgebakken lokaal/regionaal op de draaischijf vervaardigd gebruiksaardewerk uit de volle middeleeuwen, meer bepaald tussen de 11de en de vroege 13de eeuw op basis van het aardewerk uit de sporen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wevershoek [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/218277 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.