waarneming

Ravelijn

archeologisch element
ID
218352
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/218352

Beschrijving

Naar aanleiding van een verkaveling vond er archeologisch vooronderzoekplaats.


Auteurs: Jansen, Isabelle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

17de-eeuwse batterij

Datering: 17de eeuw
Typologie: batterijen, haardplaatsen, palen, wallen (verdedigingselementen)
Materiaal: hout, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Restanten van een haard, fascinen/schanskorven en paalwerk met een hoop natuurstenen binnen de verdedigingstructuur. Waarschijnlijk maakten dit deel uit van een batterij: een batterij bestond vaak uit een uit schanskorven of fascinen gemaakte wal die boven op een borstwering werd geplaatst. De kanonnen zelf stonden op een houten plankier om het wegzakken te voorkomen. Onder de planken werden vaak nog stenen ter versteviging aangebracht.

Grachten en wallen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: grachten (verdedigingselementen), wallen (verdedigingselementen)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de dempingslagen van de middeleeuwse gracht werden nieuwe grachten uitgegraven. Door het parallel voorkomen van de grachten, kunnen ze gelinkt worden aan defensieve structuren. De vrijgekomen aarde werd gebruikt om aarden wallen op te werpen. Bij het nivelleren van het terrein werden deze wallen terug in de grachten getrokken.
Het is niet duidelijk of deze restanten kunnen gelinkt worden aan een bastion of een ravelijnachtige structuur zoals zichtbaar op 17de en 18de-eeuwse kaartmateriaal.

Stadsgracht

Datering: late middeleeuwen
Typologie: grachten (verdedigingselementen), vaatwerk, vondstenconcentraties
Materiaal: bot (dierlijk), metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Restant van de brede stadsgracht/vijver zoals zichtbaar op de kaart van Jacob Van Deventer.
Deze gracht werd in de loop van de 17de eeuw gedempt met grond van binnen en buiten de stad (enkele fragmenten aardewerk uit ijzertijd).
Uit de dempingspakketten kwam slachtafval, aardewerk metalen voorwerpen uit de late middeleeuwen en post-middeleeuwen

Stadsmuur of -wal

Datering: late middeleeuwen
Typologie: puinlagen, stadsmuren, wallen (verdedigingselementen), wapens en munitie
Materiaal: kalksteen, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Steenpuinlaag met witte kalkfragmenten, waarschijnlijk te interpreteren als de afbraaklaag van een verdedigings- of stadsmuur.
Onder deze puinlaag bevond zich een ca. 1 m dikke laag waarin 6 kanonskogels en een 10-tal musket/pistoletkogels bevonden.
Mogelijk kunnen de voorwerpen verbonden worden aan een aanval op de defensieve structuur (wal) die later genivelleerd werd.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Zoutleeuw

  • Omvat
    De Weermuur fase 1

  • Omvat
    De Weermuur fase 2


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ravelijn [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/218352 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.