waarneming

Gentse Steenweg

archeologisch element
ID
218756
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/218756

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 4875
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Archeologisch onderzoek naar aanleiding van een nieuwbouw. Er werden vondsten uit verschillende periodes aangetroffen. 


Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bootshaak

Datering: Karolingische periode
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Bootshaak.

Lithische artefacten prehistorie

Datering: finaalpaleolithicum
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: lithisch materiaal
Thema: Sites en sitecomplexen uit het finaalpaleolithicum en mesolithicum
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal werden 979 vuurstenen artefacten gerecupereerd. Nagenoeg alle stukken zijn gemaakt op een fijnkorrelige vuursteen met vrij homogene donkergrijze tot geelbruine kleur.

Middeleeuwse bewoning

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Sporen van vijf gebouwplattegronden. Aan de hand van het gerecupereerde materiaal varieert de datering van deze gebouwen van 11e tot 13e eeuw.

Romeinse greppel

Datering: Romeinse tijd
Gebeurtenis:

Beschrijving:
greppel.

Vroegmiddeleeuws aardewerk

Datering: Karolingische periode
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
aardewerk in een afgespoelde laag. Voornamelijk randen van kogelpotten, soms met radstempelversiering. Daarnaast ook Mayen aardewerk, en aardewerk met zandige, zwarte kern.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gentse Steenweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/218756 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.