waarneming

Vinkestraat

archeologisch element
ID
219475
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/219475

Archeologische Objecten

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, losse vondsten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
2 fragmenten van een dakpan en 1 baksteenfragment
datering zou ook middeleeuwen kunnen zijn

Archeologische Objecten

Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
-Van de 24 fragmenten rood aardwerk is merendeel te klein voor verder determinatie.
-Twee fragmenten werden in de top van de oude, houtskoolrijke bodem zijn aangetroffen (V87). Ze hebben een zacht, fijnzandig baksel met wat chamotte verschraling en zijn sterk verweerd. Mogelijk oudere datering.

Archeologische Objecten

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
klein fragment in witbakkend roodbeschilderd aardewerk
10de-13de eeuw

Archeologische Objecten

Datering: neolithicum
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:
Afmetingenset: ()
Aantal 107 st

Beschrijving:
107 stuks, niet geasssocieerd met sporen, waaronder
64 chips, 20 afslagen, 4 klingen en 2 microklingen. 7 werktuigen
mogelijk

Archeologische Objecten

Datering: late ijzertijd (westen)
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
handgevormd aardewerk (63 stuks)
mogelijk late ijzertijd

Archeologische Objecten

Datering: Karolingische periode
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Kleine hoeveelheid dunwandige scherven Dit kenmerkt zich door een hardere bakking en uitgesproken zandig baksel met chamotteverschraling. Het oppervlak van de scherven voelt ruw aan.
mogelijk

Archeologische Objecten

Datering: Romeinse tijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
-grijs reducerend gebakken aardewerk (gedraaid)
Romeinse tijd - middeleeuwen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vinkestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/219475 (Geraadpleegd op )