waarneming

Oogststraat I

archeologisch element
ID
219477
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/219477

Beschrijving

Mogelijk bevinden zich onder de huidige hoeve wel nog restanten van middeleeuwse bewoning.

Auteurs :  Cousserier, Katrien
Datum  : 04-07-2018

Combinatie

Datering: steentijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
twee losse silexfragmenten: een afslag en een deel van een schrabber

Combinatie

Datering: metaaltijden
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
74 wandfragmenten, 1 bodemfragment en 8 randen handgevormd aardewerk.
Het baksel wordt gekenmerkt door een grove verschraling van organische materie, kwarts en chamotte. Verder betreft het zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde een ruwe afwerking. Opvallend is de aanwezigheid van verticale kamstreken aan de buitenzijde.

Combinatie

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
6 losse fragmenten oxiderend gebakken aardewerk
volle middeleeuwen - nieuwe tijd

Combinatie

Gebeurtenis:

Beschrijving:
antropogene sporen betreffen grachten en greppels (14), kuilen (8), aardewerkconcentraties (2), recente verstoringen en drainagegreppels.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oogststraat I [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/219477 (Geraadpleegd op 20-06-2021)