waarneming

Gemeenteplein 27

archeologisch element
ID
220033
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220033

Beschrijving

Ten zuidwesten van de rechtervleugel van het Oud-Gasthuis werden bij infrastructuurwerken archeologische vondsten ontdekt.


Auteurs: Jansen, Isabelle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Archeologische vondsten

Typologie: losse vondsten, muurresten
Materiaal: aardewerk, dierlijk en menselijk materiaal, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Menselijk botmateriaal, baksteenfragmenten, natuursteen.

Op de site van het Oud-Gasthuis zouden de gasthuiszusters begraven geweest zijn (exacte locatie hiervan is niet gekend). De aangetroffen resten bevonden zich echter niet in situ maar in losse grond bovenop vroeger aangelegde nutsleidingen (ongeveer 20 cm onder huidig maaiveld).

De geplande werken zijn van dien aard dat er geen verdere bodemingrepen gaan gebeuren, behoudens kleine ondiepe kanalen (20 à 30 cm) die de nu reeds aangelegde putten (voor palen) gaan verbinden. De kans op kenniswinst is in deze quasi nihil en verder onderzoek is dan ook niet te verantwoorden.


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Onze-Lieve-Vrouwgasthuis


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gemeenteplein 27 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220033 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.