waarneming

Wellingstraat

archeologisch element
ID
220138
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220138

Beschrijving

Naar aanleiding van de uitbeiding van het sportcomplex voerde Aardewerk een proefonderzoek uit op de percelen ten noorden van de Wellingstraat. Er worden 15 sleuven aangelegd. Een deel van het terrein werd niet onderzocht. Er werden 12 sporen opgetekend waaronder voornamelijk grachten en kuilen.


Auteurs :  Brion, Marc
Datum  :

Aardewerk nieuwe tijden

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: archeologische objecten, vondstenconcentraties
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er zijn 13 aardewerk scherven aangetroffen. 43% rood oxiderend gebakken, 40 % grijs reducerend gebakken, 11% steengoed, 6% pijpaarde.

Grachten

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De grachten zijn 55cm tot 3 meter breed, en dateren in de nieuwe tijden.

Klingfragment

Datering: steentijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
zwaar verbrand fragment van een lithische kling.

Kuilen

Typologie: extractiekuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een aantal kuilen met scherp afgelijnde randen. Slechts één kuil werd gecoupeerd. Deze was een dertigtal centimeter diep, met schuine wanden en een vlakke bodem. Ze werd geïnterpreteerd als zandwinningskuil.

Metaalvondsten nieuwe tijden

Datering: nieuwe tijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Zes metalen voorwerpen:
- Fragment van een vingerhoed uit koper.
- Binnenplaatje van een mondharmonica.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wellingstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220138 (Geraadpleegd op )