waarneming

Abdij van Park

archeologisch element
ID
2204
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/2204

Beschrijving

Abdij gesticht door de Heren van het Park met een landbouwgedeelte: tiendenschuur, stallingen, opslagplaatsen, wagenhuis industrieel gedeelte: watermolen (Broekmolen: op een zijarm van de Molenbeek, waar de voormalige Molenweg en Broeckstraat samenkwamen), brouwerij, smidse, bakkerij, schrijnwerkerij, kweekvijvers vreemdelingenverblijf, poorten, kerk, pandgang.


Auteurs: Jansen, Isabelle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

17de-eeuwse kelder

Datering: 17de eeuw
Typologie: kelders
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De aangetroffen funderingen en kelders dateren van vóór de aanleg van de nieuwe grotere abtstuin in 1725 die voor het eerst zichtbaar is op de kopergravure uit
1726. De donkerbruine lemige opvullingslaag met mortel- en baksteenfragmenten is waarschijnlijk ook toen verspreid bij de aanleg van de abtstuin en de nivellering van het terrein.
Waartoe de aangetroffen muurfunderingen en kelders uiteindelijk behoorden en hoe oud ze zijn, kan afgeleid worden uit de afbeeldingen van vóór 1725. De gravures en kaarten vóór 1659 tonen niets over de invulling van de abtstuin. Het is pas vanaf de gravure van L. Vorstermans en A. Courtmans dat er een duidelijker beeld komt van wat er in de kleinere, oudere, ommuurde tuin van de abt stond. Tegen de abtswoning is zowel op deze gravure, de pre-kadastrale kaart van de heerlijkheid Vinkenbos uit de 2de helft van de 17de eeuw en het schilderij van L. Blendeff uit 1698 een traptoren te herkennen die duidelijk vierkant van vorm is en zich uitstrekt over beide verdiepingen. De zware funderingen die een vierkant vormen van 3,6 x 3,6 m tegen de westvleugel zijn hiervan waarschijnlijk de restanten. De kelder die duidelijk opgenomen is in dit geheel zou dan van dezelfde
periode zijn. Tot welk gebouw de andere smallere funderingen behoorden is zowel uit de iconografie als de cartografie niet te achterhalen.
Na het onderzoek werden beide kelders gevuld met zand, afgedekt met worteldoek en zuivere grond en in situ bewaard.

Grondsporen

Datering: 19de eeuw
Gebeurtenis:

Beschrijving:
21-06-2013:
op de plaats waar vroeger de kweekvijvers lagen (ter hoogte van de Mariapoort), werd aan beide oevers van een uitgegraven beek in het profiel muurrestanten in baksteen en ijzerzandsteen aangetroffen.

De datering van de muren kon niet achterhaald worden. Misschien maakten deze restanten deel uit van oudere kweekvijvers (dan die aangelegd tudden 1979-1990) waarvan tot nu toe geen historische bronnen gekend zijn.

Grondsporen

Datering: 17de eeuw
Typologie: gebouwplattegronden
Gebeurtenis:

Beschrijving:
4-12-2014:
kelderruimte naast de westgevel westvleugel
funderingen van een traptoren

Grondsporen

Typologie: gebouwplattegronden
Gebeurtenis:

Beschrijving:
19/09-20/09/2018:
enkele bakstenen funderingen in een sleuf ten westen van het gastenkwartier van de abdij

Grondsporen

Typologie: inhumatiegraven, vlakgraven
Gebeurtenis:

Beschrijving:
ten noorden van de kerk bevindt zich een kerkhof.
Opgravingen in 2018 toonden aan dat ook ten zuiden van de kerk begraven werd. Dit was niet gekend uit historische bronnen.

Monumentaal Relict

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: abdijdomeinen
Gebeurtenis:
Afmetingenset: ()
Aantal 1 st

Beschrijving:
opgravingen in het Locutorium (aan de noordelijke muur van de westelijke vleugel)
Eerste fase omstreeks 1448: bouw van noordelijke muur van westelijke vleugel van het kloosterpand
tweede fase: 2de helft 15de eeuw
derde fase: 16de eeuw
vierde fase: 17de eeuwse voorloper
vijfde fase: huidige Locutorium 1718
Deze fase wordt gerestaureerd
archeologisch onderzoek aan de Mariapoort (de westelijke poort)
Eerste fase: 17de eeuw: bastenen muur
tweede faes: midden 17de eeuw
derde fase: midden 18de eeuw
vierde fase: voor 1926

december 2013: nav de restauratie van de tiendenschuur werd het talud onderzocht naar sporen van een oudere laan/weg op die plaats. Er werd een compacte laag aangetroffen die als weg kan bestempeld worden. Er werden ook karresporen en 2 muurtjes aangetroffen.
1129: Godfried met de baard schonk zijn park aan de Norbertijnen
de kerk dateert uit de 13de eeuw
12de eeuw-nu

Monumentaal Relict

Datering: 18de eeuw
Typologie: afvalkuilen, beerputten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
tegen de traptoren
omstreeks 1900 werd deze put volledig geruimd en opgevuld met bouwpuin
18de eeuw-19de eeuw

Monumentaal Relict

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: molens
Gebeurtenis:

Beschrijving:
al bij de oprichting van de abdij in 1129 werd een molen vermeld als schenking aan de prille abdij.
in de 13de-14de eeuw had de abdij zelfs 2 molens: een opperste molen en een nederste molen.
De nederste molen werd gebouwd in 1534.
de molen werd in 2012-2014 gerestaureerd.
Opgravingen van 12-03-2012 tot 11-07-2012.
1129: Godfried met de baard schonk zijn park aan de Norbertijnen
de kerk dateert uit de 13de eeuw
12de eeuw-nu

Monumentaal Relict

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: kerken
Gebeurtenis:

Beschrijving:
14-01-2013 tot 29-03-2013:
sporen van de Romaanse kerk
en begravingen in de kerk
1129: Godfried met de baard schonk zijn park aan de Norbertijnen
de kerk dateert uit de 13de eeuw
12de eeuw-nu

Monumentaal Relict

Datering: 16de eeuw
Typologie: gebouwen en structuren voor metaalbewerking en -verwerking
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Ten oosten van de molen bevond zich de smidse die samen met de molen opgericht werd in 1534.
Opgravingen van 12-03-2012 tot 11-07-2012.

Monumentaal Relict

Datering: late middeleeuwen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Sint-Janspoort of armenpoort.
Opgravingen van 12-03-2012 tot 11-07-2012.


Relaties

 • Is deel van
  Abdij van ‘t Park

 • Is deel van
  Norbertijnenabdij van Park

 • Is deel van
  Vijvers en omgeving van de Norbertijnenabdij van Park

 • Omvat
  Abdij Van Park - Gastenkwartier

 • Omvat
  Abdij Van Park - Oostvleugel - lift

 • Omvat
  Abdij van Park - Provisorenhuis

 • Omvat
  Zuidvleugel abdij Park


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Abdij van Park [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/2204 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.