waarneming

Wespelaarsebaan - Gennickstraat

archeologisch element
ID
220556
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220556

Beschrijving

In totaal werden 127 sporen geregistreerd tijdens het proefsleuvenonderzoek. De meeste van deze sporen werden als kuil of als paalkuil geïnterpreteerd. Daarnaast komen ook enkele greppels, voornamelijk drainagegreppels, en ploegsporen voor. Een enkel, rechthoekig spoor kon niet worden benoemd en een enkel spoor kon als boomval worden geïnterpreteerd. De meeste sporen behoren tot twee sporenclusters: In de westelijke zone werden enkel sporen en vondsten geïdentificeerd die wijzen op (sub)recente menselijke activiteiten. Heel wat van de sporen houden verband met de aanleg en ten slotte ook het verwijderen van een boomgaard.

In de oostelijke zone, daarentegen, werd een sporencluster geregistreerd die op basis van de geassocieerde vondsten als het restant van een nederzetting uit de ijzertijd of Romeinse tijd, geïnterpreteerd kan worden. Op basis van de coupes die op enkele geselecteerde sporen werden geplaatst blijkt dat minstens een deel van deze sporen nog tot een diepte van meerdere decimeters bewaard is gebleven.


Auteurs :  Martens, Marleen
Datum  : 11-01-2019

Grondsporen

Datering: ijzertijd, Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wespelaarsebaan - Gennickstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220556 (Geraadpleegd op 23-06-2021)