waarneming

Keversstraat

archeologisch element
ID
220558
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220558

Beschrijving

Bij het onderzoek aan de Keversstraat werden zowel Romeinse als post-Romeinse sporen aangetroffen. Sporen ouder dan de Romeinse periode waren niet aanwezig. Prehistorische vondsten werden evenmin aangetroffen.

Beide proefputten bevatten bovenaan het profiel een recente bouwvoor van 20 tot 40 cm dik, gevolgd door de zwartbruine tot donkerbruine middeleeuwse of laat-Romeinse ‘zwarte laag’ met kleine fragmenten bouwkeramiek, kalk, kiezel en houtskool. Vermoedelijk gaat het hier om een nagezakte laag boven een dieper Romeins spoor. Deze laag bevatte echter geen vondsten en kon niet specifiek gedateerd worden.

Net als bij vele andere onderzoeken in Romeins Tongeren blijft de laat-Romeinse fase een erg vage periode binnen het sporenbestand. Ook aan de Keversstraat was er geen stratigrafie zichtbaar in het pakket ‘zwarte laag’ en waren er geen specifieke laat-Romeinse sporen te herkennen.

Onder de laat-Romeinse ‘zwarte laag’ werd een bruingrijze zandleemlaag aangetroffen die ook vermoedelijk over het volledige terrein voorkwam. Deze laag kon in de midden-Romeinse periode, meer specifiek de 2de eeuw, gedateerd worden op basis van het aardewerk, de relatieve stratigrafie en naar analogie met diverse opgravingen in Romeins Tongeren.

Onder deze laag waren verschillende sporen aanwezig die in de 1ste eeuw gedateerd konden worden en doorheen de oudste cultuurlaag sneden. Deze oudste grijze laag die op de zandige moederbodem was gelegen kan dan ook in de vroeg-Romeinse periode gedateerd worden op basis van het aardewerk.

Van de aangetroffen midden- tot vroeg-Romeinse sporen waren er geen specifieke structuren herkenbaar of functies van sporen te achterhalen. Temeer omdat deze vaak niet voor de volledige diepe konden gecoupeerd worden of zich niet volledig in het vlak bevonden.

Uit het aantal sporen kunnen we wel besluiten dat er veel activiteit plaats vonden in de vroeg- en midden-Romeinse periode. Logisch, gezien de nabijheid van de tempelsite.


Auteurs :  ARON bvba
Datum  : 05-03-2021

Post-Romeinse sporen

Datering: middeleeuwen
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, cultuurlagen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Romeinse sporen

Datering: Midden-Romeinse tijd, Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, cultuurlagen, kuilen, munten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Gallo-Romeins tempelcomplex

  • Is deel van
    Historische stadskern van Tongeren


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Keversstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220558 (Geraadpleegd op 11-05-2021)