waarneming

Kerkstraat 47

archeologisch element
ID
220650
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220650

Beschrijving

Gezien de ligging van het perceel in de historische stadskern van Dendermonde is het niet verwonderlijk dat resten van bebouwing aangetroffen werden tijdens het onderzoek.

De oudste muurresten die werden aangetroffen, gaan terug tot de late middeleeuwen. Vanaf dit moment tot op heden kon het onafgebroken gebruik van het terrein worden aangetoond. Uit de oudste periode komt bebouwing die vooral gesitueerd is aan de straatzijde. Na verloop van tijd wordt de open ruimte die aanvankelijk in gebruik was als tuinzone stelselmatig meer en meer ingenomen worden door andere constructies. De open ruimte krimpt dus in ter hoogte van het onderzoeksgebied. Over de periode voor de late middeleeuwen kunnen er op basis van het uitgevoerde onderzoek geen uitspraken gedaan worden. Aanvankelijk was voorzien dat er op twee plaatsen werkputten onderzocht zouden worden waarbij nog laatmiddeleeuwse lagen en mogelijk oudere lagen aangesneden zouden worden. Door een wijziging in uitvoeringsmethode kunnen deze lagen in situ bewaard blijven.

De oudste resten van bewoning dateren uit de late middeleeuwen. De resten dateren uit de 15de eeuw en mogelijk zelfs uit de 14de eeuw. Het gaat meer bepaald om muren. Uit de nieuwe tijd werden ook muurresten, een kelder, een cisterne, een beerput en een gracht opgegraven. Sporen uit de nieuwste tijd omvatten opnieuw muurresten en puinkuilen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bebouwing nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: beerputten, bouwmaterialen, grachten (infrastructuur), kelders, muurresten, waterreservoirs
Materiaal: aardewerk, hout
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Bakstenen muurresten. Aanwezigheid van een cisterne. Vondstmateriaal uit S68 omvat een randfragment en een wandfragment van een bord in rood geglazuurd aardewerk. De enige vondst die in de gracht gevonden is, is een wandfragment rood geglazuurd aardewerk. Als laatste is er de aanwezigheid van een houten paaltje waarvan de functie onduidelijk is.

Bebouwing nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: afvalkuilen, bevestigingselementen, bouwmaterialen, muurresten
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), glas, houtskool, ijzer, kalksteen, leisteen, pijpaarde, schelp, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De muurresten zijn opgetrokken uit baksteen. Voor de periode van de 18de tot de 19de eeuw zijn er nog verschillende puinkuilen te vermelden. Ze bevatten brokjes baksteen en mortel en sommige bevatten ook mossel- en oesterschelpen. Het vondstmateriaal omvat in hoofdzaak vaatwerk, vertegenwoordigd door rood geglazuurd aardewerk, steengoed, wit geglazuurd aardewerk, majolica, faience, industrieel wit aardewerk, Aziatisch porselein en industrieel porselein. Naast vaatwerk is ook bouwmateriaal vertegenwoordigd door fragmenten dakpan, baksteen en tegel. Ook de aanwezigheid van fragmenten van een pijp zijn vermeldenswaardig. Verder is er de aanwezigheid van een scherfje groen glas, ijzeren nagels, dierlijk botmateriaal (een rib, tanden en een oesterschelp), kalkmortel, houtskool, kalksteen en leisteen.

Sporen late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: afvalkuilen, bouwmaterialen, funderingslagen, kelders, muurresten, vloeren
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), natuursteen, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De muren zijn opgebouwd uit baksteen, maar het betreft recuperatiemateriaal. De onregelmatige bouwtechniek lijkt er op te wijzen dat het restanten van funderingen zijn, waarvan het opgaand metselwerk niet bewaard gebleven is. Een reeks van muurresten maakt deel uit van een kelder. Eén muur is opgebouwd uit natuursteen en een andere muur wordt ten noorden geflankeerd door twee puinkuilen. Beide puinkuilen bevatten naast baksteen en kalkmortel ook gedraaid grijs aardewerk, rood geglazuurd aardewerk, bijnasteengoed en fragmenten dierlijk botmateriaal. In het noorden van het onderzoeksgebied werd een bakstenen vloer vastgesteld.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Dendermonde


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kerkstraat 47 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220650 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.