waarneming

Voetbalterrein

archeologisch element
ID
220702
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220702

Beschrijving

Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de aanleg van kunstgras op het bestaande voetbalterrein. Tijdens de vlakdekkende opgraving werden in totaal 22 sporen aangetroffen en geregistreerd. Alle sporen zijn van antropogene oorsprong. De archeologische sporen kunnen globaal in volgende categorieƫn opgedeeld worden, nl.: crematiegraven, paalkuilen en overige kuilen. De drie crematiegraven zijn in de late bronstijd te situeren. Daarnaast werd een Romeinse extractiekuil aangesneden die in functie van leemwinning moet gezien worden. De paalkuilen zijn allen recent te dateren. In totaal werden 136 scherven ingezameld en gedetermineerd. De meerderheid van de scherven werden aangetroffen in de drie crematiegraven. Het betreft daarbij geglad, handgevormd aardewerk dat in de late bronstijd gedateerd kan worden. In crematiegraf SP1 werden 24 scherven gerecupereerd die behoren tot eenzelfde individu (geoord kommetje). Hierbij werd ook een spinschijfje aangetroffen. Crematiegraf 2 werd via C14 gedateerd tussen 910 en 835 v. Chr. In de Romeinse extractiekuil werden zeven gefragmenteerde wandscherven uit de Romeinse periode teruggevonden. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat (een deel van) het terrein in de late bronstijd in gebruik is geweest als grafveld. In de Romeinse periode werd er aan leemwinning gedaan. Bewoningssporen uit deze periode, waarvoor de leemwinning mogelijk bestemd was, werden niet aangetroffen binnen het onderzoeksgebied.


Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  :

Grondsporen

Datering: metaaltijden
Context: funeraire gebouwen en structuren
Gebeurtenis:

Late Bronstijd

Datering: late bronstijd
Typologie: crematiegraven
Context: urnenvelden
Materiaal: aardewerk, houtskool, lithisch materiaal, menselijk bot, vuursteen

Nieuwe Tijd

Typologie: paalkuilen

Romeinse tijd

Typologie: leemwinning
Materiaal: aardewerk

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Voetbalterrein [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220702 (Geraadpleegd op )