waarneming

Park Nieuwe Koers

archeologisch element
ID
220760
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220760

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 10226
    Deze aanduiding is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 10246
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Concentratie kuilen, mogelijke poelen en mogelijk uitbraakspoor van laat-of postmiddeleeuwe bewoning, perceels- en drainagegreppels uit de 18de eeuw, cirkelvormige Duitse geschutsstelling en Duitse tankgracht uit de Tweede Wereldoorlog, concentratie verspoeld materiaal (mogelijk protohistorie of Romeins en laat- of postmiddeleeuws).


Auteurs: Vanderhoeven, Alain
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Antitankgracht

Datering: WO II
Typologie: grachten (verdedigingselementen)
Thema: Erfgoed Tweede Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Duitse antitankgracht.

Concentraties aardewerk en bot

Typologie: vondstenconcentraties
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Concentraties verspoeld materiaal (aardewerk, verbrand en onverbrand dierenbot), mogelijk protohistorie, mogelijk Romeis, mogelijk laat- of postmiddeleeuws.

Geschut WO II

Datering: WO II
Typologie: batterijen
Thema: Erfgoed Tweede Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Perceelsgreppels

Datering: 18de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Perceels- en drainagegreppels

Sporen late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: kuilen, poelen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Park Nieuwe Koers [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220760 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.