waarneming

Westlaan

archeologisch element
ID
220806
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220806

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 3781
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens de uitgevoerde opgraving kon worden vastgesteld dat er zich een structuur, vermoedelijk een bijgebouw, uit de vroege middeleeuwen bevond. Deze structuur is echter mogelijk niet volledig bewaard gebleven. Op basis van een referentieprofiel kon worden vastgesteld dat de bovenste horizont het gevolg is van het regelmatig ploegen van het terrein, dit heeft er mede voor gezorgd dat een deel van het oorspronkelijke archeologische niveau reeds verdwenen is en dit resulteert in het feit dat enkel de diepere paalsporen bewaard zijn gebleven. Tijdens de opgraving was dit zichtbaar door het feit dat de volledige plattegrond niet kon worden gereconstrueerd. Op basis van de nog aanwezige paalsporen en het aangetroffen aardewerk kan een datering in de vroege middeleeuwen verondersteld worden. Gezien de kleine omvang van het terrein moet worden verondersteld dat andere delen van het erf, zoals hoofdgebouwen, andere bijgebouwen, waterhoudende structuren en eventuele erfomgrachtingen zich buiten het projectgebied zullen bevinden. Verder kan mogelijk één van de greppels in verband gebracht worden met het gebouw. Één van de greppels heeft dezelfde west-oost oriëntatie als het gebouw en bevindt zich net ten zuiden ervan. Mogelijk heeft hij een afwaterende functie. Van de overige aangetroffen greppels is niet duidelijk of ze al dan niet te maken hebben met het gebouw, vermoedelijk hebben ze eerder een afwaterende of drainerende functie. 

Het enige cultuurgewas waarvan resten zijn teruggevonden is mispel. Mispelaars zijn grote struiken of kleine bomen, die vruchten produceren die eruit zien als grote, bruine rozenbottels. De vruchten kunnen pas gegeten worden als ze bijna rot zijn. Ze worden in (post)middeleeuwse contexten vaak gevonden. Maar van nature komt deze boomsoort in Vlaanderen niet voor. Ze is afkomstig uit het gebied rond de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Ze verschijnen omstreeks de Karolingische periode in onze regio (dit komt goed overeen met de datering van de site). 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Sporen vroege/volle middeleeuwen

Datering: Karolingische periode, volle middeleeuwen
Typologie: afwateringsgreppels, bijgebouwen, kuilen, paalkuilen, paalsporen
Materiaal: aardewerk, plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele van de paalsporen maken deel uit van een archeologische structuur, een vermoedelijk bijgebouw. Het aardewerk betreft oxiderend gebakken aardewerk aangetroffen, fragmenten reducerend gebakken aardewerk en wandscherven handgevormd aardewerk uit de Karolingische periode tot de volle middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Westlaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220806 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.