waarneming

Dorpsstraat II

archeologisch element
ID
220919
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220919

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek werd opgedeeld in 2 fases. Proefsleuvenonderzoek van de eerste fase heeft als projectnummer 2017F264 en nota ID5397. Fase 2 van het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd na de archeologische opgraving binnen de geadviseerde zone van fase 1.
Uit het proefsleuvenonderzoek van de eerste fase en de opgraving bleek duidelijk dat er zich een volmiddeleeuws erf op het terrein bevond. Het hoofdgebouw dat in die eerste fase slechts deels werd aangetroffen loopt in dit gedeelte verder. Het aangetroffen aardewerk betreft alle grijs aardewerk, te dateren rond de 10de-12de eeuw.
Een noordoost-zuidwest georiënteerd driebeukig gebouw. Op basis van de gegevens uit de opgraving van de zone ten oosten van parking wordt de lengte van het gebouw geschat op ca. 20,50 m en de breedte op ca. 7,50 m.

Direct ten noordwesten van het hoofdgebouw kon een vrij omvangrijke grillige structuur van minstens 9 m bij 5 m herkend worden. De vulling was sterk homogeen en vrij organisch. Op deze structuur komen enkele greppelsegmenten toe. Gezien de beperkte diepte (15 cm) en de ligging direct naast het hoofdgebouw kan het spoor mogelijk geïnterpreteerd worden als trampling zone van vee of een ondiepe drinkpoel. Uit de vulling van dit spoor werden zowel scherven in grijs als in rood geglazuurd aardewerk ingezameld. Het spoor kan op die manier gedateerd worden in de late middeleeuwen, maar gezien de ligging direct naast het hoofdgebouw wordt verwacht dat deze structuur eerder gelijktijdig is met de vol middeleeuwse bewoning.


Auteurs: Brion, Marc
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Volmiddeleeuws erf

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, poelen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dorpsstraat II [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/220919 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.