waarneming

Kasteelstraat

archeologisch element
ID
221023
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/221023

Beschrijving

Bij opgravingen werden vier antropogene sporen aangetroffen, namelijk drie grachten en een kuil. De sporen kunnen gedateerd worden in de late middeleeuwen. 

De jongste grachtcontext betreft een brede gracht die tijdens het vooronderzoek reeds aangetroffen werd en die aanleiding vormde voor een vervolgonderzoek. In tegenstelling tot het vooronderzoek werd tijdens de opgraving heel wat vondstmateriaal aangetroffen. De studie van het aardewerk plaatst de demping van de gracht in de 14de eeuw. Er kwam voornamelijk kook- en keukengerei in voor en in mindere mate ook tafelwaar en opslaggerei. Uitzonderlijk rijke of zeldzame vormen kwamen amper voor. Onderaan bleek bij deze gracht een vrij compacte vettige laag materiaal aanwezig te zijn. Dit dik organisch pakket is vermoedelijk gevormd door sediment dat over een langere periode afgezet werd. Dit duidt mogelijk op het lang open liggen van de gracht. Dit werd bevestigd door de resultaten van het archeobotanisch onderzoek. Hieruit bleek dat het gaat om een gracht die gebruikt werd als stortplaats voor afval. 

Op deze gracht sluiten twee smallere grachten aan. Spoor 1002, de meest zuidelijk van de twee dwarse grachten, kon gezien het ontbreken van vondstmateriaal niet gedateerd worden. Spoor 1003 bevatte onderaan ook een vast, vettig pakket met veel organisch materiaal gelegen was. Er werd een relatief grote hoeveelheid vondstmateriaal uit de vulling van de gracht gehaald. Het aardewerk (gedraaid grijs aardewerk, met enkele fragmenten vroegrood aardewerk) dateert de gracht in de 13de eeuw. 

Naast het dateren van de grachten, konden de gegevens die verkregen werden door de opgraving, ook een beeld schetsen van de vegetatie en het landschap op en rondom de site. De bewoners van de site bezaten tuinen met groenten, kruiden en fruit. Rondom de site waren akkers geleden waarop graan verbouwd werd. Op de site werd vee en/of paarden gehouden. Als brandstof werd turf gebruikt, vermoedelijk uit de lokale poldergronden. Het landschap rondom de site was aanvankelijk zeer open (graslanden in kweldergebied). 

Aangezien de aangesneden grachten nog niet gekend waren en niet voorkomen op historische kaarten, vormen deze een nieuw gegeven binnen de geschiedenis van het centrum van Gistel. Ondanks het hoge archeologisch potentieel van de gracht kon niet aangetoond worden of de grachten deel uitmaakten van een grotere structuur. Op basis van het parallelle verloop van de jongste gracht met de huidige Kasteelstraat wordt vermoed dat het spoor mogelijk in verband gebracht kan worden met het kasteel van de heren van Gistel. Helaas leverde de opgraving geen gegevens op die dit kunnen bevestigen. 


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 27-01-2021

Grachten en kuil late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: bouwmaterialen, grachten (infrastructuur), kleding en -accessoires, kuilen, munten
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot, ijzer, koper, kwartsiet van Tienen, leer, menselijk bot, natuursteen, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden 3 grachten en 1 kuil aangetroffen. De bestudeerde vondsten zijn afkomstig uit twee grote contexten, namelijk S1001 en S1003. In totaal konden 617 scherven geteld worden en nog een twintig fragmenten bouwkeramiek, verspreid over de twee contexten. Het gros van deze scherven bestonden uit lokaal of regionaal roodbakkend en grijs aardewerk. In totaal zijn er tijdens de opgraving slechts vijf metaalvondsten verzameld: vier fragmenten van ijzeren nagels en één koperen munt. De munt betreft waarschijnlijk een halve duit van Filips II. De munt is te dateren in 1598. Tijdens het analyseren van het dierlijk botmateriaal bleken twee beenderen van menselijke afkomst te zijn. De aangetroffen leercategorieën zijn schoenen, schoenonderdelen, een riem en een schede.
Gracht S1002 loopt geleidelijk aan over in S1001.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Gistel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteelstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/221023 (Geraadpleegd op 25-06-2021)