waarneming

Gitsestraat

archeologisch element
ID
221142
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/221142

Beschrijving

In 2018 vond naar aanleiding van een geplande verkaveling een proefsleuvenonderzoek plaats op deze locatie. Het gebied dat zal ontwikkeld worden is 87 549m² groot. Het maakt deel uit van een grotere ontwikkeling in de omgeving. De inrichting van het plangebied bestaat voornamelijk uit kavels waarop eengezinswoningen zullen gebouwd worden.

Samenvattend kan gesteld worden dat de locatie vanaf de vroeg-Romeinse periode in cultuur wordt gebracht. Het gaat hierbij om de aanleg van diepe kuilen (zogenaamde houtskoolmeilers) met het oog op houtskoolproductie. De grote hoeveelheid meilers die aangetroffen werden doen vermoeden dat het landschap in de vroeg Romeinse periode erg bosrijk moet zijn geweest.

Er werden duidelijke nederzettingssporen aangetroffen uit de Romeinse tijd. Het gaat hierbij om enkele kuilen, grachten en een huisplattegrond. Rondom deze huisplattegrond bevindt zich een ondiepe greppel die op zijn beurt een houtskoolmeiler oversnijdt.

De huidige hoeve, die minstens teruggaat tot de 18de eeuw (zichtbaar op de kaart van Ferraris) en zich direct ten noorden van de aangetroffen plattegrond bevond, kan mogelijk gezien worden als de her(op)bouw van zijn (vroege) vol middeleeuwse voorloper. Het is in de hierop volgende periode (late en post middeleeuwen) dat het landschap ingedeeld wordt (perceelsgrenzen).

De aanwezigheid van enkele bomkraters, een schuttersput en resten van munitie duiden op WO II activiteiten op en rond de hoeve.


Auteurs: Jansen, Isabelle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Houtskoolmeilers

Datering: Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: meilers
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Middeleeuwse hoeve

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, volle middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, grachten (infrastructuur), hoeven, perceelsgreppels, poelen
Gebeurtenis:

Beschrijving:

Romeinse nederzetting

Datering: Romeinse tijd
Typologie: gebouwplattegronden, grachten (infrastructuur), greppels, kuilen
Gebeurtenis:

WO II sporen

Datering: WO II
Typologie: bomkraters, kuilen, wapens en munitie
Thema: Erfgoed Tweede Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gitsestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/221142 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.