waarneming

Aalter Weverij

archeologisch element
ID
221192
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/221192

Juridische gevolgen

  • omvat de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6201
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

In het kader van de verkavelingsvergunning voor het ontwikkelingsproject De Weverij werd in 2018 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De locatie bevindt zich in het gehucht Aalterbrug, op ongeveer 3km ten noorden van de dorpskern van Aalter, en ligt in de noordwestelijke hoek gevormd door de kruising van de O-W loop van het Kanaal Gent naar Oostende en het NNW-ZZO tracé van de Aalterweg/Knokkeweg. Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem leverde sporen uit de ijzertijd of Romeinse periode op.


Auteurs: Brion, Marc
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Sporen ijzertijd/ Romeinse periode

Datering: ijzertijd, Romeinse tijd
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden vooral om paalsporen, enkele kuilen en greppelfragmenten aangetroffen. Het lijkt er op dat met de proefsleuven twee sporenclusters van een nederzettingssite werden aangesneden. De zone met archeologisch relevante sporen bevindt zich aan de oostelijke kant van het plangebied en bestrijkt een oppervlakte van circa 5683m2. In het uiterste noorden en zuiden van het onderzochte terrein werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Aalter Weverij [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/221192 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.