waarneming

Groenstraat

archeologisch element
ID
221198
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/221198

Beschrijving

Het onderzochte terrein bevindt zich ten noordoosten van Pulderbos en blijkt op basis van historisch kaartmateriaal lange tijd in gebruik geweest als akkerland en grasland. Daarnaast is ook bebouwing te herkennen op de historische kaarten. Er werden sporen uit de metaaltijden en/ of Romeinse periode en de middeleeuwen aangetroffen. 


Auteurs :  Brion, Marc
Datum  :

Metaaltijden/ Romeinse periode

Datering: metaaltijden
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Resten uit de metaaltijden en/of Romeinse periode, met name vondsten bij de aanleg van het vlak, paalsporen en perceelsgreppels.

Paalkuilen

Datering: middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele middeleeuwse paalkuilen, vermoedelijk toe te schrijven aan gebouwplattegronden.

Ploegsporen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: ploegsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Sporen van landbewerking.

Waterput

Datering: middeleeuwen
Typologie: waterputten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Middeleeuwse waterput.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Groenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/221198 (Geraadpleegd op )