waarneming

Parking Eikenstraat

archeologisch element
ID
221353
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/221353

Beschrijving

Bij het vlakdekkende onderzoek aan de Eikenstraat in Reet in 2018 kwamen in totaal 144 sporen aan het licht, te dateren tussen de volle middeleeuwen en de nieuwste tijden.

Er werd op zijn minste één middeleeuwse huisplattegrond aangetroffen van het bootvormige type. Deze werd gekenmerkt door minstens vier staanders in de lange zijde en twee staanders op de kopse kant. De kernconstructie had een breedte van circa 8,5 m en een lengte van minstens 10 m. Het aardewerk gaf een datering tussen 1125 en 1250 na Chr. Twee paalkernen leverden een radiokoolstofdatering tussen 1030 en 1260 na Chr. In de nabijheid van de woning stond met zekerheid één bijgebouw, een vijfpalige hooimijt. Ten noorden van het hoofdgebouw bevond zich eveneens een gebouw dat mogelijk als schuur te interpreteren is.

Het aantreffen van een nederzetting uit de volle middeleeuwen nabij de dorpskern van Reet laat toe een glimp te krijgen van de ontwikkeling ervan. De parochie werd gesticht aan het begin van de 14de eeuw. Het archeologisch onderzoek toont duidelijk aan dat er reeds mensen woonden en er een gemeenschap aanwezig was, reeds 100-200 jaar voor de stichting ervan. Een proefsleuvenonderzoek uit 2013 ten westen van de huidige opgraving (CAI 215746) leverde geen huisplattegronden uit deze periode op. Het is dan ook goed mogelijk dat zich ten westen van het erf de landbouwgronden bevonden. De rest van bewoning in dit gebied zou zich mogelijk langs de hoofdwegen, waaronder een mogelijke voorloper van de Eikenstraat, situeren.

Voor de late middeleeuwen werden binnen het gebied geen indicaties van bewoning aangetroffen. Wel kwamen verschillende greppels en ontginningskuilen aan het licht die aantonen dat het terrein toen wel gebruikt werd. Mogelijk won men hier op dat moment leem door middel van extractiekuilen. Het terrein werd als landbouwgrond gebruikt tot op zijn minst het einde van de 18de, mogelijk nog tot begin 19de eeuw.

Verder leverden ook de aardewerkstudie en het botanisch onderzoek interessante inzichten op met betrekking tot de inwoners van Reet omstreeks de 12de eeuw. Ten eerste toonde de aardewerkstudie aan dat er al bewoning in de vroege middeleeuwen aanwezig moet zijn geweest. Het botanisch onderzoek liet onder meer zien dat op akkers in de nabijheid van de nederzetting graan werd verbouwd, waaronder rogge, gerst en tarwe. Naast graan werden vermoedelijk ook vlierbes en hazelnoot verwerkt en gegeten. Het landschap in de omgeving van de nederzetting had een open karakter.

Ten slotte werden ook nog waterputten, afvalkuilen en onderdelen van woningen aangetroffen die te dateren zijn vanaf de periode tussen 1778 en het midden van de 19de eeuw.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: extractiekuilen, greppels, kuilen
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Nederzetting volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalsporen, spijkers, vaatwerk, waterputten
Materiaal: aardewerk, houtskool, natuursteen, plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
gegevens van de opgraving
bootvormige huisplattegrond en één bijgebouw, nl. een vijfpalige hooimijt. Ten noorden van de woning stond mogelijk een schuur.
datering bootvormige huisplattegrond: o.b.v. het aardewerk: eerste kwart 12de eeuw - midden 13de eeuw; o.b.v. 14C: tussen 1030 en 1260 n.Chr.

Nieuwe tijden

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Nieuwste tijden

Datering: 18de eeuw, nieuwste tijd
Typologie: afvalkuilen, muurresten, vloeren, waterputten
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parking Eikenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/221353 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.