waarneming

Meinestraat

archeologisch element
ID
221508
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/221508

Beschrijving

De bekomen resultaten dragen bij tot de kennis van de stadsgeschiedenis en stadsontwikkeling van Bree. Ondanks recente verstoringen werden toch verschillende sporen, muren en vloeren uit de nieuwe tijd waargenomen. Het gaat om een structuur bestaande uit verschillende muren, vloeren en andere sporen. Vermoedelijk maken zij deel uit van een boerderijerf met bijgebouw uit de nieuwe tijd. Mogelijke oudere sporen (paalkuilen) werden aangetroffen maar deze konden niet met zekerheid gelinkt worden aan een oudere fase. Mogelijk maakten ze deel uit van het constructieproces van de boerderij uit de 16de eeuw. De kuil met kleivulling (S53) kan mogelijk ook met deze bouwfase te maken hebben. De aangetroffen aardewerkscherven geven inzicht in pottenbakkersproductie uit de omgeving. De behaalde resultaten geven inzicht in zowel technische aspecten als decoratievormen die in gebruik waren in de pottenbakkersnijverheid te Bree in de nieuwe tijd. Tevens kunnen de gegevens aangewend worden om inzicht te krijgen op welke ceramische huisraadproducten in gebruik waren in de lokale omgeving. De aangetroffen vloeren en muren kunnen ook gebruikt worden om zicht te krijgen op de bouwtechnieken en bouwmaterialen die in voege waren in Bree in de nieuwe tijd. De gebruikte bouwmaterialen tonen aan dat het Maasterras werd geƫxploiteerd voor bouwmateriaal. Hetzij primair in ontginningskuilen en/of wanneer er bij graafwerkzaamheden op gestoten werd. De interpretatie van de site als stadsboerderij met voorzieningen om kleinvee te houden, geeft tevens een blik op de woonvormen en welvaart die bestond binnen de stadswallen van Bree. Hieruit blijkt ook dat boerderijen niet uitsluitend buiten de stadsmuren aanwezig waren.


Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  :

boerderijerf vanaf 16de eeuw

Datering: 16de eeuw
Typologie: bouwmaterialen, funderingslagen, muurresten, poorten (gebouwonderdelen), vloeren
Context: hoeven
Materiaal: aardewerk, glas, steen, steengoed
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Bree


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Meinestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/221508 (Geraadpleegd op )